26.02.2024.
REGULAMIN - Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego, edycja 13. - 2018 Drukuj Poleć znajomemu

  

Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego edycja trzynasta

I RUN AT NIGHT

  Night Marathon of the Bydgoszcz Canal ● thirteenth edition

     

  >>> English version of the Race Rules <<<

 

REGULAMIN

Istotne informacje

- Zabrania się uczestnictwa rowerzystów, rolkarzy, itp., np. jako pacemaker’ów na trasie maratońskiej podczas zawodów.

- CHODZIARZE NORDIC WALKING BĘDĄ DOPUSZCZENI DO ZAWODÓW TYLKO I WYŁĄCZNIE Z KIJAMI POSIADAJĄCYMI WYRAŹNE ELEMENTY ODBLASKOWE!

- Mimo, że trasa będzie oświetlona lampami parkowymi zaleca się posiadanie własnego oświetlenia w postaci „czołówki” lub innych akcesoriów. Szczególnie polecamy to biegaczom biegnącym „na czas” i tym, którzy cenią sobie komfort w biegu.

 

1. CEL

Kontynuacja tradycji najstarszego, nieprzerwanie rozgrywanego nocnego maratonu w Polsce,

Podtrzymanie kultowości imprezy, czyli gromadzenie na starcie stałych uczestników, którzy są symbolem wartości, jaką niesie sport a w szczególności biegi maratońskie,

Promocja Miasta Bydgoszczy w Polsce, Europie i na świecie,

Propagowanie walorów sportowo-rekreacyjnych Plant Bydgoskich, parku położonego wzdłuż unikatowego zabytku hydrotechniki, jakim jest Stary Kanał Bydgoski, najstarszej w Polsce, w pełni ukończonej drodze wodnej, która połączyła dorzecza Europy Zachodniej i Wschodniej,

Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa w unikalnej scenerii - nocą,

Krzewienie kultury fizycznej i sportu – możliwość pokonania krótszego dystansu niż maratoński

Popularyzacja biegów długodystansowych,


2. ORGANIZATORZY

Portal biegowy – POLSKIE Maratony.PL ,

Klub Sportowy „Gwiazda” Bydgoszcz, rok założenia 1920

  

 
3. TERMIN I MIEJSCE

16 czerwca 2018 r. (sobota) - start biegu o godzinie 21:00,

17 czerwca 2018 r. (niedziela) – wyłączenie pomiaru czasu o godzinie 03.00,

Biuro zawodów - KS „Gwiazda”, Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 45


4. TRASA

Trasa prowadzi alejkami parkowymi o nawierzchni szutrowo-asfaltowej (przewaga szutru), wokół Starego Kanału Bydgoskiego. Długość okrążenia wynosi 4,2195 km, czyli dokładnie 1/10 dystansu maratońskiego. Trasa oświetlona lampami parkowymi.

Ukształtowanie terenu. START/META - 53,09 m n.p.m., połowa trasy przed nawrotem (mniej więcej na 1/4 pętli) - 49,62 m n.p.m., nawrót - 45,95 m n.p.m. Czyli do nawrotu biegniemy w "dół" a potem do startu pod "górkę".

Start w okolicy KS „Gwiazda” przy ul. Bronikowskiego w kierunku centrum, nawrót na IV Śluzie przy ul. Wrocławskiej. Trasę można zobaczyć tutaj TRASA


 

5. DYSTANS, POMIAR CZASU, LIMIT

Zawody będą rozgrywane na każdym dowolnie wybranym dystansie będącym wielokrotnością 1/10 dystansu maratonu. Ukończenie biegu na innym - niż zadeklarowanym - dystansie jest dopuszczalne i nie skutkuje niesklasyfikowaniem w zawodach.

 Nordic Walking - dowolny dystans

 1/10 maratonu     4,2195km

 2/10 maratonu     8,439km

 3/10 maratonu   12,6585km

 4/10 maratonu   16,878km

 półmaraton

 6/10 maratonu   25,317km

 7/10 maratonu   29,5365km

 8/10 maratonu   33,756km

 9/10 maratonu   37,9755km

 maraton

Pomiar czasu – elektroniczny za pomocą chip’ów  zwrotnych mocowanych do obuwia biegacza. Wymagany jest zwrot chipa na mecie!!!

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej lub spodenek pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości

Numer startowy jest unikalny i pamiątkowy a po biegu jest własnością uczestnika,

Limit czasu dla wszystkich dystansów wynosi 6 godzin,

Zawodnicy kończący okrążenie po upływie limitu czasu zobowiązani są do przerwania biegu.


6. UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu startu mają ukończone 18 lat,

Dopuszcza się uczestnictwo chodziarzy Nordic Walking i piechurów.
CHODZIARZE NORDIC WALKING BĘDĄ DOPUSZCZENI DO ZAWODÓW TYLKO I WYŁĄCZNIE Z KIJAMI POSIADAJĄCYMI WYRAŹNE ELEMENTY ODBLASKOWE!

Do biegu zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które w wyznaczonym terminie dokonały zgłoszenia i opłaciły wpisowe oraz zostały zweryfikowane w biurze zawodów.


7. UBEZPIECZENIE

Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie grupowego ubezpieczenia NNW w zakresie obejmującym w szczególności:

·         Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku

·         Świadczenie z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Uczestnik ma prawo wglądu do umowy ubezpieczenia oraz właściwych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które udostępnione będą w biurze zawodów.

Każdy uczestnik może indywidualnie ubezpieczyć się w szerszym - niż opisany powyżej - zakresie na własny koszt.


8. ZGŁOSZENIA, WERYFIKACJA

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie ze strony http://super-sport.com.pl do dnia 25.05.2018r. 28.05.2018r.

Z dniem 28.05.2018 lista zostanie zamknięta.

Wysyłając formularz, zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizatorów oraz wyraża zgodę na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Zgłaszający udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach wykorzystania, w tym w szczególności, zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach utrwalonego wizerunku, emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych utrwalonego wizerunku,

Wysyłając formularz on-line i/lub podpisanie „Karty Zgłoszenia” w formie papierowej w biurze zawodów, zgłaszający akceptuje ten regulamin,

Obowiązkowa weryfikacja zawodników w biurze KS „Gwiazda” będzie możliwa 16 czerwca 2018 r. (sobota) w godzinach od 16.00 do 20.30. Obowiązuje posiadanie dowodu tożsamości.


9. WPISOWE

Wpisowe za bieg, niezależnie od zadeklarowanego dystansu wynosi:

          60 zł – płatne do 30.11.2017r.

         70 zł – płatne do 28.02.2018r.

         90 zł – płatne do 25.05.2018r.

Opłatę startową należy wnosić tylko i wyłącznie poprzez system płatności elektronicznej firmy dotpay, udostępniony podczas rejestracji. http://super-sport.com.pl

Opłata manipulacyjna za wpłatę on-line zawiera się w kwotach opłaty za bieg.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia do biegu. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.

Z dniem 26.05.2018 wpłaty zostają zamknięte. Organizator w dniu zawodów będzie posiadał pewną ilość pakietów startowych i wyda je chętnym do udziału w zawodach za opłatą w kwocie 120 zł, płatne gotówką w biurze zawodów.

Wpłaty dokonane po 25.05.2018r. nie będą w żadnym stopniu wiążące dla organizatora i nie będą podlegały zwrotowi.

Przez pakiet startowy rozumiemy medal, koszulkę i inne ewentualne upominki uzależnione od budżetu imprezy, 

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, jednak podlega przeniesieniu na innego uczestnika biegu.


10. ŚWIADCZENIA

Osoby, które ukończą bieg otrzymają medal, taki sam dla wszystkich dystansów czyli maratoński.

Każdy uczestnik, zgłoszony i opłacony do 25.05.2018r, ma zagwarantowany pakiet startowy w skład którego wchodzą: medal, koszulka w rozmiarówce i inne ewentualne upominki uzależnione od budżetu imprezy, 

Każdy uczestnik otrzyma oryginalny pamiątkowy numer startowy,

Organizator zapewnia poczęstunek po biegu,

Organizator umożliwi uczestnikom pobranie ze strony http://super-sport.com.pl iindywidualnego dyplomu z biegu,

Podczas biegu będzie obecna karetka pogotowia.

Aby ją przywołać dzwonimy na 999 i podajemy dwie istotne informacje:

- że karetka jest opłacona i jest na zawodach w Klubie Sportowym Gwiazda w Bydgoszczy przy ul. Bronikowskiego 45,

- następnie podajemy dokładną lokalizację zdarzenia,

- przed zawodami - drogą elektroniczną -  podamy również numer telefonu do ratownika medycznego w karetce.

Na trasie biegu organizator zapewni zimne i ciepłe napoje, słodycze i banany oraz umożliwi wystawienie własnych odżywek,

Organizator zapewnia bezpłatne noclegi w KS „Gwiazda” od 16 czerwca 2018 r. (sobota) do 17 czerwca 2018 r. (niedziela), udostępnione będą materace,

Organizator zapewnia depozyt rzeczy; przekazanie i odbiór rzeczy za okazaniem numeru startowego. Za rzeczy nie oddane do depozytu organizator nie odpowiada.

Przebieralnie, umywalki, wc i prysznice na terenie obiektu KS „Gwiazda”. Dostęp do tych urządzeń mocno ograniczony dla Pań,

Obiekt dysponuje:

PIĘTRO

– pomieszczenie jednoosobowe z umywalką i WC

PARTER

- dwie przebieralnie, damska i męska,

- POMIESZCZENIE WIELOOSOBOWE- natrysk z 7. stanowiskami, ogólnodostępny, zwyczajowo męski,

- POMIESZCZENIE WIELOOSOBOWE  - toaleta z trzema kabinami WC, dwoma umywalkami i dwoma pisuarami, ogólnodostępne, zwyczajowo męskie,

- POMIESZCZENIE JEDNOOSOBOWE – prysznic, umywalka i WC, tylko dla kobiet.

W okolicy START/META będą dostępne toalety przenośne.


11. KLASYFIKACJE, NAGRODY

Podczas biegu będzie prowadzona  klasyfikacja OPEN,

W pierwszej kolejności sklasyfikowani zostaną zawodnicy, którzy ukończą maraton (42.195km.) – dalsza klasyfikacja według przebiegniętego dystansu. Osobno dla Nordic Walking.

Zawodniczka i zawodnik za pierwsze miejsce w maratonie (bieg) otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody dla kobiet i mężczyzn za drugie i trzecie miejsca w maratonie (bieg) będą uzależnione od budżetu imprezy i nie są gwarantowane.


12. INFORMACJE I KONTAKT

Informacje będą udostępnione na portalu POLSKIE Maratony.PL ,

Wyniki będą podane na witrynie super-sport.com.pl

Galeria zdjęć i relacja z imprezy będzie dostępna na portalu POLSKIE Maratony.PL,

Kontakt z organizatorami:

POLSKIE Maratony.PLpoczta@polskiemaratony.pl - kom. 516 960 682 – dyrektor maratonu

KLUB SPORTOWY „Gwiazda” - biuro@ksgwiazda.pl - telefon 52 3797801, kom. 517 495 683.


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line i/lub podpisanie „Karta Zgłoszenia” w formie papierowej w biurze zawodów oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Maratonie lub na krótszym dystansie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Maratonie lub na krótszym dystansie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w limicie czasu,

Wszystkich startujących obowiązuje podpisanie oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność,

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym zobowiązany jest poinformować zawodników przed biegiem,

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora Nocnego Maratonu Kanału Bydgoskiego


Andrzej Derfert, dyrektor zawodów

Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego, 13. edycja

Bydgoszcz, wrzesień 2017r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside