04.12.2023.
REGULAMIN - Jubileuszowy Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego, edycja 10. Drukuj Poleć znajomemu

 

Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego Edycja jubileuszowa

Dziesiąta

I RUN AT NIGHT

 

Night Marathon of the Bydgoszcz Canal Jubilee 10th Edition


 

 

 

R e g u l a m i n

1. Istotne informacje

A. META

Meta będzie usytuowana w pobliżu STARTU jak na rysunku poniżej. Jej usytuowanie może różnić się od pokazanej na rysunku w zależności od możliwości w terenie ale ogólna idea będzie właśnie taka. Zbieg na metę będzie oznaczony.

B. ZAKAZY

Zabrania się uczestnictwa rowerzystów, rolkarzy, itp., np. jako pacemaker’ów na trasie maratońskiej podczas zawodów.

 

1. CEL

Kontynuacja tradycji najstarszego, nieprzerwanie rozgrywanego nocnego maratonu w Polsce,

Podtrzymanie kultowości imprezy, czyli gromadzenie na starcie stałych uczestników, którzy są symbolem wartości, jaką niesie sport a w szczególności biegi maratońskie,

Promocja Miasta Bydgoszczy w Polsce, Europie i na świecie,

Propagowanie walorów sportowo-rekreacyjnych terenów przyległych do Plant Bydgoskich, parku położonego wzdłuż unikatowego zabytku hydrotechniki, jakim jest Stary Kanał Bydgoski, najstarszej w Polsce, w pełni ukończonej drodze wodnej, która połączyła dorzecza Europy Zachodniej i Wschodniej,

Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa w unikalnej scenerii - nocą,

Krzewienie kultury fizycznej i sportu – możliwość pokonania krótszego dystansu, czyli półmaratonu.

Popularyzacja biegów długodystansowych,


2. ORGANIZATOR

Portal biegowy – POLSKIE Maratony.PL,

Urząd Miasta Bydgoszczy,

Klub Sportowy „Gwiazda” Bydgoszcz, rok założenia 1920

 

 

 


3. TERMIN I MIEJSCE

20 czerwca 2015 r. (sobota) - start biegu o godzinie 21:00,

21 czerwca 2015 r. (niedziela) – wyłączenie pomiaru czasu o godzinie 03.00,

Klub Sportowy „Gwiazda”, 85-350 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 45. START w parku, na tyłach klubu.


4. TRASA

10 pętli. Trasa prowadzi alejkami parkowymi o nawierzchni szutrowo-asfaltowej (przewaga szutru), wokół Starego Kanału Bydgoskiego (długość okrążenia 4,2195 km), trasa oświetlona lampami parkowymi,

Ukształtowanie terenu. START - 53,09 m n.p.m., połowa trasy przed nawrotem (mniej więcej na 1/4 pętli) - 49,62 m n.p.m., nawrót - 45,95 m n.p.m. Czyli do nawrotu biegniemy w "dół" a potem do startu pod "górkę".

Start w okolicy KS „Gwiazda” przy ul. Bronikowskiego w kierunku centrum, nawrót na IV Śluzie przy ul. Wrocławskiej.

Ponieważ trasa pokrywa się prawie w całości z trasą Dwumaratonu Bydgoskiego, najlepiej zobaczyć ją tu:  dwumaraton.pl/strony/trasa.htm


 

5. DYSTANS, POMIAR CZASU, LIMIT

Maraton (10 okrążeń),

Półmaraton (5 okrążeń),

Pomiar czasu – elektroniczny za pomocą chip’ów zamontowanych. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej lub na brzuchu. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości

Numer startowy jest unikalny i pamiątkowy a po biegu jest własnością uczestnika,

Limit czasu dla obu dystansów wynosi 6 godzin,

Zawodnicy kończący okrążenie po upływie limitu czasu zobowiązani są do przerwania biegu.


6. UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia startu ukończą 18 lat,

Dopuszcza się uczestnictwo chodziarzy Nordic Walking,

Do biegu zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które w wyznaczonym terminie dokonały zgłoszenia i opłaciły wpisowe oraz zostały zweryfikowane w biurze zawodów.


7. UBEZPIECZENIE

Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie grupowego ubezpieczenia NNW w zakresie obejmującym w szczególności:

·         Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku

·         Świadczenie z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Uczestnik ma prawo wglądu do umowy ubezpieczenia oraz właściwych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które udostępnione będą w biurze zawodów.

Każdy uczestnik może indywidualnie ubezpieczyć się w szerszym - niż opisany powyżej - zakresie na własny koszt.


8. ZGŁOSZENIA, WERYFIKACJA

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie ze strony f-time.pl, do dnia 31.05.2015r.

Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883) swoich danych osobowych na potrzeby rozgrywania zawodów w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.

Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo swojego wizerunku. Uczestnik zawodów udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.

Wysyłając formularz on-line i/lub podpisanie „Formularza zgłoszeniowego” w formie papierowej w biurze zawodów, zgłaszający akceptuje ten regulamin,

Obowiązkowa weryfikacja zawodników w biurze KS „Gwiazda” będzie możliwa 20 czerwca 2015 r. (sobota) w godzinach od 16.00 do 20.30. Obowiązuje posiadanie dowodu tożsamości.


9. WPISOWE

1. Wpisowe za bieg, niezależnie od zadeklarowanego dystansu wynosi 67 zł,  pod warunkiem wpłaty na konto organizatora do 31.05.2015r.

2. Osoby chętne do udziału w zawodach a niezapisane do dnia 31.05.2015r. - uiszczają opłatę tylko i wyłącznie w DNIU ZAWODÓW, w kwocie:

- 100 zł  jeśli organizator będzie w posiadaniu pakietu startowego (w tym wypadku koszulka bez rozmiarówki) i wyda go zawodnikowi,

- 30 zł (lub kwota przelana na konto w dniu 01.06.15 lub później) jeśli pakiety startowe nie będą już dostępne a zawodnik mimo to zechce wystartować i będzie wtedy sklasyfikowany,

Wpłaty na konto dokonane w czerwcu nie będą w żadnym stopniu wiążące dla organizatora i nie będą podlegały zwrotowi jeśli w dniu zawodów nie będą dostępne pakiety startowe.

3. Przez pakiet startowy rozumiemy medal, koszulkę i inne ewentualne upominki uzależnione od budżetu imprezy, 

Płatne na rachunek bankowy K.S. Gwiazda w Banku Pocztowym S.A. I/O. Bydgoszcz nr 98 1320 1117 2047 1787 2000 0023

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, jednak podlega przeniesieniu na innego uczestnika biegu.

10. ŚWIADCZENIA

Osoby, które ukończą bieg (również półmaraton) otrzymają medal, taki sam dla obu dystansów (na rewersie będzie miejsce na wklejkę z nazwą dystansu), czyli maratoński.

Każdy uczestnik, zgłoszony i opłacony do 31.05.2015, ma zagwarantowany pakiet startowy w skład którego wchodzą: medal, koszulka w rozmiarówce i inne ewentualne upominki uzależnione od budżetu imprezy, 

Każdy uczestnik otrzyma oryginalny pamiątkowy numer startowy,

Organizator zapewnia poczęstunek po biegu,

Organizator umożliwi uczestnikom pobranie ze strony http://f-time.pl/ indywidualnego dyplomu z biegu,

Podczas biegu będzie obecna karetka pogotowia,

Na trasie biegu organizator zapewni zimne i ciepłe napoje, słodycze i banany oraz umożliwi wystawienie własnych odżywek,

Organizator zapewnia bezpłatne noclegi w KS „Gwiazda” od 20 czerwca 2015 r. (sobota) do 21 czerwca 2015 r. (niedziela), udostępnione będą materace,

Organizator zapewnia depozyt rzeczy; przekazanie i odbiór rzeczy za okazaniem numeru startowego. Za rzeczy nie oddane do depozytu organizator nie odpowiada.

Przebieralnie, umywalki, wc i prysznice na terenie obiektu KS „Gwiazda”. Dostęp do tych urządzeń mocno ograniczony dla Pań,

Obiekt dysponuje:

PIĘTRO

– pomieszczenie jednoosobowe z umywalką i WC

PARTER

- dwie przebieralnie, damska i męska,

- POMIESZCZENIE WIELOOSOBOWE- wspólny natrysk z 7. stanowiskami, ogólnodostępny, zwyczajowo męski,

- POMIESZCZENIE WIELOOSOBOWE  - toaleta z trzema kabinami WC, dwoma umywalkami i dwoma pisuarami, ogólnodostępne, zwyczajowo męskie,

- POMIESZCZENIE JEDNOOSOBOWE – prysznic, umywalka i WC, tylko dla kobiet.

W okolicy START/META będą dostępne ubikacje TOY TOY


11. KLASYFIKACJE

Podczas biegu będą prowadzone następujące klasyfikacje:

- Generalna na dystansie maratonu,

- Kobiet na dystansie maratonu,

- Mężczyzn na dystansie maratonu,

Zawodniczki i zawodnicy z tych klasyfikacji otrzymają nagrody rzeczowe/finansowe, ilość, forma i wartość/wysokość nagród będzie podana w osobnym regulaminie i będzie uzależniona od budżetu imprezy. Nagrody nie są gwarantowane.

- Generalna na dystansie półmaratonu.


12. INFORMACJE I KONTAKT

Informacje będą udostępnione na portalu POLSKIE Maratony.PL,

Wyniki będą podane na witrynie f-time.pl,

Galeria zdjęć i relacja z imprezy będzie dostępna na portalu POLSKIE Maratony.PL

Kontakt z organizatorami:

POLSKIE Maratony.PL– poczta@polskiemaratony.pl, kom. 516 960 682 – dyrektor maratonu

KLUB SPORTOWY „Gwiazda” - ksgwiazda@interia.pl,  52 3797801, kom. 517 495 683.


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line i/lub podpisanie „Formularza zgłoszeniowego” w formie papierowej w biurze zawodów oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Maratonie lub na krótszym dystansie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Maratonie lub na krótszym dystansie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w limicie czasu,

Wszystkich startujących obowiązuje podpisanie oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność,

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym zobowiązany jest poinformować zawodników przed biegiem,

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora Jubileuszowego Nocnego Maratonu Kanału Bydgoskiego


Andrzej Derfert, dyrektor zawodów:

Jubileuszowy Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego, 10. edycja

Bydgoszcz, listopad 2014 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside