29.01.2023.
Bydgoszcz Fan Marathon Drukuj Poleć znajomemu

 

 

Bydgoszcz Fan Maraton

regulamin


1. CEL

Popularyzacja biegów długodystansowych,

Kontynuacja tradycji podobnych biegów w Hamburgu i na Słowacji w Żylinie i Bratysławie,

Promocja Miasta Bydgoszczy w Polsce i Europie,

Propagowanie walorów sportowo-rekreacyjnych terenów przyległych do Plant Bydgoskich, parku położonego wzdłuż unikatowego zabytku hydrotechniki, jakim jest Stary Kanał Bydgoski, najstarszej w Polsce, w pełni ukończonej drodze wodnej, która połączyła dorzecza Europy Zachodniej i Wschodniej,

Upowszechnianie rekreacji ruchowej i aktywnego wypoczynku – możliwość pokonania krótszego dystansu niż maraton


2. ORGANIZATOR

Grupa koleżeńska maratończyków z Bydgoszczy i każdy przyjezdny i miejscowy uczestnik


3. TERMIN I MIEJSCE

Terminy będą ustalane na bieżąco i podawane do wiadomości na stronie biegu

Start biegu będzie każdorazowo podany do wiadomości, jednak zwyczajowo o godzinie 09:00,

Biuro zawodów – przy drzewie i dwóch ławeczkach, nieopodal START/META „Dwumaratonu Bydgoskiego”


4. TRASA

Trasa prowadzi alejkami parkowymi o nawierzchni szutrowo-asfaltowej (przewaga szutru), wokół Starego Kanału Bydgoskiego (długość okrążenia 4,22 km),

Ukształtowanie terenu. START - 53,09 m n.p.m., połowa trasy przed nawrotem (mniej więcej na 1/4 pętli) - 49,62 m n.p.m., nawrót - 45,95 m n.p.m. Czyli do nawrotu biegniemy w "dół" a potem do startu pod "górkę".

Start w okolicy KS „Gwiazda” przy ul. Bronikowskiego w kierunku centrum, nawrót na śluzie przy ul. Wrocławskiej. Trasa pokrywa się z trasą Dwumaratonu Bydgoskiego

Trasę najlepiej zobaczyć tu: http://www.dwumaraton.pl/strony/trasa.htm


5. DYSTANS, POMIAR CZASU, LIMIT

Dystans dowolny, czyli wielokrotność pętli 4,2195km. Maksymalnie 10 pętli,

Pomiar czasu zawodnik prowadzi sam i podaje go, po zakończeniu biegu organizatorowi,

Limit czasowy biegu - 6 godzin.


6. UCZESTNICTWO

Bieg będzie uznany i podany do publicznej wiadomości, pod warunkiem uczestnictwa w nim minimum trzech osób,

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia startu ukończą 18 lat,

Dopuszcza się uczestnictwo chodziarzy Nordic Walking,

Uczestnik, który pojawi się na starcie po wyznaczonej godzinie, czeka na pierwszego uczestniczącego już zawodnika, który pojawi się na starcie i razem z nim rozpoczyna bieg


7. UBEZPIECZENIE

Biegacze nie będą ubezpieczeni. Każdy uczestnik może indywidualnie ubezpieczyć się na własny koszt.


8. ZGŁOSZENIA

Obowiązkowe na portalu datasport.pl . Link do zapisów będzie każdorazowo podany na portalu POLSKIE Maratony.PL


9. WPISOWE

W ciągu 31. edycji biegu a więc od 1. edycji do 31. w dniu 01.01.2016 nie wymagaliśmy wpisowego. W 2016 roku przewidywanana jest symboliczna opłata startowa na zabezpieczenie punktu odżywczego i jego wyposażenie. O tym fakcie zawodnicy będą poinformowani na witrynie biegu i/lub na fb .


10. ŚWIADCZENIA

Każdy uczestnik zabezpiecza we własnym zakresie napoje, odżywki i pożywienie. W tym celu organizator udostępni  zamykaną skrzynkę z kłódką szyfrową a szyfr zostanie przekazany biegaczom przed startem.

W przypadu opcji biegu z opłatą startową - punkt odżywczy będzie obsługiwany przez osobę i dodatkowo będą dostępne napoje gorące i/lub zimne w ramach opłaty.


11. KLASYFIKACJE I NAGRODY

Nie przewiduje się żadnych nagród,

Klasyfikacje wszystkich biegów będą podane i archiwizowane na portalu: POLSKIE Maratony.PL

 


12. INFORMACJE I KONTAKT

Informacje będą udostępnione na portalu POLSKIE Maratony.PL ,

Galeria zdjęć i relacja z imprezy będzie dostępna na portalu jak wyżej,

Kontakt z organizatorami:

POLSKIE Maratony.PL– poczta@polskiemaratony.pl, kom. 516 960 682,

mistrz Dominik Drygalski, kom. 667 648 155


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Każdy startujący uczestniczy w Bydgoszcz Fan Marathon na własną odpowiedzialność, w przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych żadne roszczenia nie będą przysługiwały. Patrz pkt. 7

W ewentualnych kwestiach spornych, określenie sposobu rozstrzygnięcia oraz ostateczna decyzja należy do wystawiających skrzynię.


Bydgoszcz, luty 2014 r.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside