04.12.2023.
Bydgoszcz Fan Marathon Drukuj Poleć znajomemu

 

 

„Bydgoszcz Fan Maraton od 2014 r.”

Regulamin


1. CEL

Popularyzacja biegów długodystansowych,

Kontynuacja tradycji podobnych biegów w Hamburgu, Żylinie i Bratysławie,

Propagowanie walorów sportowo-rekreacyjnych terenów przyległych do Plant Bydgoskich, parku położonego wzdłuż unikatowego zabytku hydrotechniki, jakim jest Stary Kanał Bydgoski, najstarszej w Polsce, w pełni ukończonej drodze wodnej, która połączyła dorzecza Europy Zachodniej i Wschodniej,

Upowszechnianie rekreacji ruchowej i aktywnego wypoczynku – możliwość pokonania krótszego dystansu niż maraton.


2. ORGANIZATOR

Grupa koleżeńska maratończyków z Bydgoszczy, każdy przyjezdny i miejscowy uczestnik.


3. TERMIN I MIEJSCE

Terminy będą ustalane na bieżąco i podawane do wiadomości na stronie biegu i FB,

Start biegu będzie każdorazowo podany do wiadomości, jednak zwyczajowo o godzinie 8:00 / 9:00,

Biuro zawodów – na alejce parkowej przy dwóch ławeczkach w parku na tyłach budynku Klubu Sportowego Gwiazda w Bydgoszczy. Dokładnie w miejscu START/META „Nocnego Maratonu Kanału Bydgoskiego od 2007 r.”


4. TRASA

Trasa prowadzi alejkami parkowymi o nawierzchni szutrowo-asfaltowej (przewaga szutru), wokół Starego Kanału Bydgoskiego (długość okrążenia 4,22 km),

Ukształtowanie terenu. START - 53,09 m n.p.m., połowa trasy przed nawrotem (mniej więcej na 1/4 pętli) - 49,62 m n.p.m., nawrót - 45,95 m n.p.m., Czyli do nawrotu biegniemy w "dół" a potem do startu pod "górkę".

Start w kierunku centrum, nawrót na śluzie przy ul. Wrocławskiej. Trasa pokrywa się z trasą „Nocnego Maratonu Kanału Bydgoskiego od 2007 r.”

Trasę najlepiej zobaczyć tu.


5. DYSTANS, POMIAR CZASU, LIMIT

Dystans dowolny, czyli wielokrotność pętli 4,2195km. Maksymalnie 10 pętli,

Pomiar czasu zawodnik prowadzi sam i podaje go, po zakończeniu biegu organizatorowi droga e-mail’ową na dres poczta@polskiemaratony.pl,

Zawody rozgrywane są bez limitu czasowego.


6. UCZESTNICTWO

Bieg będzie uznany i podany do publicznej wiadomości, pod warunkiem uczestnictwa w nim minimum trzech osób,

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia startu ukończą 18 lat,

Dopuszcza się uczestnictwo chodziarzy Nordic Walking i maszerów,

Uczestnik, który pojawi się na starcie po wyznaczonej godzinie, czeka na pierwszego uczestniczącego już zawodnika, który pojawi się na starcie/mecie i razem z nim rozpoczyna bieg.


7. UBEZPIECZENIE

Biegacze nie będą ubezpieczeni. Każdy uczestnik może indywidualnie ubezpieczyć się na własny koszt.


8. ZGŁOSZENIA

Na portalu datasport.pl . Link do zapisów będzie każdorazowo podany na portalu POLSKIE Maratony.PL


9. WPISOWE

Nie przewiduje się pobierania wpisowego, oprócz sytuacji opisanej w pkt. 10


10. ŚWIADCZENIA

Każdy uczestnik zabezpiecza we własnym zakresie napoje, odżywki i pożywienie. W tym celu organizator udostępni  zamykaną skrzynkę z kłódką szyfrową a szyfr zostanie przekazany biegaczom przed startem.

W ramach tych zawodów mogą być organizowane edycje specjalne, jak np. edycje jubileuszowe lub okazjonalne. Wtedy możliwe będzie pobieranie opłaty startowej a zawody będą zorganizowane bardziej profesjonalnie, czyli np. z punktem odżywczym, ewentualnie z nagrodami, medalami, koszulkami.

W taki przypadku uczestnicy będą poinformowani osobnym aneksem do tego regulaminu, na jakie dodatkowe świadczenia mogą liczyć.


11. KLASYFIKACJE I NAGRODY

Nie przewiduje się żadnych nagród z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 10,

Klasyfikacje wszystkich biegów będą podane i są archiwizowane na portalu: POLSKIE Maratony.PL

Klasyfikacja będzie prowadzona tylko w kategorii open. Zawody rozgrywane będą w formule grand prix. Miejsca będą zatem uzależnione od ilości startów w ogóle, ilości pokonanych dystansów maratońskich i uzyskanych czasów.


12. INFORMACJE I KONTAKT

Informacje będą udostępnione na portalu POLSKIE Maratony.PL i na platformie FB.

Galeria zdjęć i relacja z imprezy będzie dostępna na portalu jak wyżej,

Kontakt z organizatorami:

POLSKIE Maratony.PL– poczta@polskiemaratony.pl


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przystąpienie do zawodów oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w maratonie lub na krótszym dystansie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w maratonie lub na krótszym dystansie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Za przystąpienie do zawodów uważa się wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie zapisów i/lub stawienie się na zawody bez wcześniejszego zapisania się.

Każdy startujący uczestniczy w Bydgoszcz Fan Maraton na własną odpowiedzialność, w przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych żadne roszczenia nie będą przysługiwały.


Bydgoszcz, luty 2014 r. z późniejszymi zmianami.

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside