15.06.2024.
REGULAMIN - Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego, edycja 17. Drukuj Poleć znajomemu

  

Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego od 2007r. edycja siedemnasta

I RUN AT NIGHT

  Night Marathon of the Bydgoski Canal since 2007 ● 17th edition

     

 

Race procedures in english

    

REGULAMIN

Z powodu wojny i napaści na UKRAINĘ  przez rosję i białoruś, podobnie jak inne organizacje sportowe, nie będziemy aprobować udziału zawodników z tych reżimów w naszych zawodach. 

Ukraińcy muszą okazać dokument o zwolnieniu ze służby wojskowej.

 

Istotne informacje

 ● Podczas weryfikacji w biurze zawodów żadne upoważnienia na odbiór pakietu w czyimś imieniu NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE! Co oznacza, że pakiet będzie można odebrać tylko i wyłącznie osobiście! Biuro będzie zamknięte na pół godziny przed startem.

● Zawody rozgrywane są w paku miejskim o zróżnicowanej nawierzchni (szuter, asfalt). Trzeba liczyć się z nierównościami, naniesionymi kamykami, szyszkami, itp. niedogodnościami. Dodatkowo zawody prowadzone są po zmierzchu i w porze nocnej co dodatkowo sprzyja niebezpiecznym sytuacjom!

● Posiadanie własnego oświetlenia w postaci „czołówki” lub innych akcesoriów JEST OBOWIĄZKOWE! Trasa będzie oświetlona lampami parkowymi, jednak organizator nie bierze odpowiedzialności za awarie tego oświetlenia, które nie należy do organizatora!

● Zabrania się uczestnictwa rowerzystów, rolkarzy, itp., np. jako pacemaker’ów na trasie maratońskiej podczas zawodów. Organizator nie akceptuje udziału zawodników z psami i innymi zwierzętami!

● CHODZIARZE NORDIC WALKING BĘDĄ DOPUSZCZENI DO ZAWODÓW TYLKO I WYŁĄCZNIE Z KIJAMI POSIADAJĄCYMI WYRAŹNE ELEMENTY ODBLASKOWE!

 

Dodatkowa klasyfikacja zawodów

W ramach 17. edycji odbędą się

1. Samorządowe Mistrzostwa Biegowe Bydgoszczy

Zawodnicy w tej kategorii będą sklasyfikowani osobno, pod warunkiem wybrania - podczas zapisów, kategorii dodatkowej - Bydgoscy samorządowcy i pracownicy administracji samorządowej.

Z uwagi na brak zainteresowania udziału w tej kategorii (pod koniec zapisów tylko pięcioro zawodników zgłosiło taki akces) rezygnuję z tej klasyfikacji. Poprawka 10.05.2022 r.

1. CEL

Kontynuacja tradycji najstarszego, nieprzerwanie rozgrywanego nocnego maratonu w Polsce,

Podtrzymanie kultowości imprezy, czyli gromadzenie na starcie stałych uczestników, którzy są symbolem wartości, jaką niesie sport a w szczególności biegi maratońskie,

Promocja Miasta Bydgoszczy w Polsce, Europie i na świecie,

Propagowanie walorów sportowo-rekreacyjnych Plant Bydgoskich, parku położonego wzdłuż unikatowego zabytku hydrotechniki, jakim jest Stary Kanał Bydgoski, najstarszej w Polsce, w pełni ukończonej drodze wodnej, która połączyła dorzecza Europy Zachodniej i Wschodniej,

Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa w unikalnej scenerii - nocą,

Krzewienie kultury fizycznej i sportu – możliwość pokonania krótszego dystansu niż maratoński,

Popularyzacja biegów długodystansowych.


2. ORGANIZATOR

Klub Sportowy „Gwiazda” Bydgoszcz, rok założenia 1920


3. TERMIN I MIEJSCE

11 czerwca 2022 r. (sobota) - start biegu o godzinie 21:00,

12 czerwca 2022 r. (niedziela) – wyłączenie pomiaru czasu o godzinie 03.00,

Biuro zawodów - KS „Gwiazda”, Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 45


4. TRASA

Trasa prowadzi alejkami parkowymi o nawierzchni szutrowo-asfaltowej wokół Starego Kanału Bydgoskiego. Długość okrążenia wynosi 4,2195 km, czyli dokładnie 1/10 dystansu maratońskiego. Trasa oświetlona lampami parkowymi.

Ukształtowanie terenu. START/META - 53 m n.p.m., następnie - 48 m n.p.m., na nawrocie - 45 m n.p.m. Czyli do nawrotu biegniemy w "dół" a potem do startu pod "górkę".

Start w okolicy KS „Gwiazda” przy ul. Bronikowskiego w kierunku centrum, nawrót na IV Śluzie przy ul. Wrocławskiej. Trasę można zobaczyć tutaj TRASA


5. DYSTANS, POMIAR CZASU, LIMIT

Zawody będą rozgrywane na każdym dowolnie wybranym dystansie będącym wielokrotnością 1/10 dystansu maratonu. Ukończenie biegu na innym - niż zadeklarowanym - dystansie jest dopuszczalne i nie skutkuje niesklasyfikowaniem w zawodach.

Taką zmianę dystansu trzeba zgłosić po zakończeniu biegu!

Dystanse:

  1/10 maratonu     4,2195km

  2/10 maratonu     8,439km

  3/10 maratonu   12,6585km

  4/10 maratonu   16,878km

  5/10 półmaraton

  6/10 maratonu   25,317km

  7/10 maratonu   29,5365km

  8/10 maratonu   33,756km

  9/10 maratonu   37,9755km

 10/10 maraton

Pomiar czasu – elektroniczny za pomocą chip’ów mocowanych do obuwia biegacza. Wymagany jest zwrot chipa na mecie!!!

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej lub spodenek. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości,

Numer startowy będzie   spersonalizowanej a po biegu jest własnością uczestnika,

Limit czasu dla wszystkich dystansów wynosi 6 godzin, a w kategorii masters limit jest nieograniczony. Przynależność do kategorii masters określa tylko i wyłącznie organizator.

Zawodnicy kończący okrążenie po upływie limitu czasu, nie należący do masters zobowiązani są do przerwania biegu.


6. UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu startu mają ukończone 18 lat, czyli urodzeni 11.06.2004 roku lub wcześniej.

Dopuszcza się uczestnictwo chodziarzy Nordic Walking i piechurów.
CHODZIARZE NORDIC WALKING BĘDĄ DOPUSZCZENI DO ZAWODÓW TYLKO I WYŁĄCZNIE Z KIJAMI POSIADAJĄCYMI WYRAŹNE ELEMENTY ODBLASKOWE!

Do biegu zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które w wyznaczonym terminie dokonały zgłoszenia i opłaciły wpisowe oraz zostały zweryfikowane w biurze zawodów.


7. UBEZPIECZENIE

Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie grupowego ubezpieczenia NNW w zakresie obejmującym w szczególności:

 

        - Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku,

        - Świadczenie z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku

 

Suma ubezpieczenia w zakresie podstawowym to 10.000,00 zł.

 

Uczestnik ma prawo wglądu do umowy ubezpieczenia oraz właściwych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które udostępnione będą w biurze zawodów.

 

Każdy uczestnik może indywidualnie ubezpieczyć się w szerszym - niż opisany powyżej - zakresie na własny koszt.


8. ZGŁOSZENIA, WERYFIKACJA

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie ze strony http://super-sport.com.pl do dnia 20.05.2022 r. 18.05.2022 r.

Z dniem 19.05.2022 r. lista zostanie zamknięta.

Wysyłając formularz, zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizatorów oraz wyraża zgodę na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Zgłaszający udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach wykorzystania, w tym w szczególności, zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach utrwalonego wizerunku, emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych utrwalonego wizerunku,

Wysyłając formularz on-line i/lub podpisanie „Karty Zgłoszenia” w formie papierowej w biurze zawodów, zgłaszający akceptuje ten regulamin,

Obowiązkowa weryfikacja zawodników w biurze KS „Gwiazda” będzie możliwa 11 czerwca 2022 r. (sobota) w godzinach od 16.00 do 20.30. Obowiązuje posiadanie dowodu tożsamości.


9. WPISOWE

Wpisowe za bieg, niezależnie od zadeklarowanego dystansu wynosi:

          60 zł – płatne do 31.12.2021 r.

          75 zł  86 zł– płatne do 31.03.2022 r.

          90 zł  103 zł– płatne do 20.05.2022 r. 18.05.2022 r.

Zmiany kwot wpisowego. W związku z Polskim Krachem z dniem 18.01.2022 r. zmianie ulega wysokość wpisowego jak wyżej. wpis z dnia 17.01.2022 r.

Opłatę startową należy wnosić tylko i wyłącznie poprzez system płatności elektronicznej firmy dotpay, udostępniony podczas zgłoszenia/rejestracji,

Opłata manipulacyjna za wpłatę on-line zawiera się w kwotach opłaty za bieg.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej NIEZWŁOCZNIE od momentu dokonania zgłoszenia do biegu. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane. Należy wówczas zarejestrować się ponownie,

Z dniem 19.05.2022 wpłaty zostają zamknięte. Organizator w dniu zawodów będzie posiadał pewną ilość pakietów startowych (ok. 10 szt.) i wyda je chętnym do udziału w zawodach za opłatą w kwocie 150 zł, płatne gotówką w biurze zawodów. Rozmiar koszulki niegwarantowany.

Będzie też można pobiec tylko z chipem i numerem startowym bez pakietu (bez medalu, bez koszulki), opłata 40 zł.

Wpłaty dokonane po 18.05.2022r. nie będą w żadnym stopniu wiążące dla organizatora i nie będą podlegały zwrotowi.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, jednak podlega przeniesieniu na innego uczestnika biegu.


10. ŚWIADCZENIA

Osoby, które ukończą bieg otrzymają medal, taki sam dla wszystkich dystansów czyli maratoński.

Każdy uczestnik, zgłoszony i opłacony do 18.05.2022 r., ma zagwarantowany w biurze zawodów pakiet startowy czyli okolicznościową koszulkę, pamiątkowy numer startowy i dodatkowe gadżety uzależnione od możliwości finansowych organizatora.

Podczas biegu będzie obecna karetka pogotowia. Aby ją przywołać dzwonimy i podajemy  dokładną lokalizację zdarzenia, Numer telefonu do ratowników medycznych w karetce będzie nadrukowany na numerze startowym, Trasę biegu będzie monitorował również mobilny ratownik medyczny. 

Na trasie biegu organizator zapewni napoje i artykuły spożywcze, umożliwi też wystawienie własnych odżywek.

Organizator zapewnia bezpłatne noclegi w KS „Gwiazda” od 22:00, 11 czerwca 2022 r. (sobota) do godziny 12:00 w dniu 12 czerwca 2022 r. (niedziela). Udostępnione będą materace.

Organizator zapewnia depozyt rzeczy; przekazanie i odbiór rzeczy za okazaniem numeru startowego. Za rzeczy nie oddane do depozytu organizator nie odpowiada.

Przebieralnie, umywalki, wc i prysznice będą dostępne na terenie obiektu KS „Gwiazda”.

W okolicy START/META będą dostępne toalety przenośne.


11. KLASYFIKACJE, NAGRODY

Podczas biegu będzie prowadzona  klasyfikacja OPEN i klasyfikacja 1. Samorządowych Mistrzostw Biegowych Bydgoszczy.

W pierwszej kolejności sklasyfikowani zostaną zawodnicy, którzy ukończą maraton (42.195km.) – dalsza klasyfikacja według przebiegniętego dystansu.

Zawodniczka i zawodnik za pierwsze miejsce w maratonie (bieg) otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody dla kobiet i mężczyzn za drugie i trzecie miejsca w maratonie (bieg) będą uzależnione od budżetu imprezy i nie są gwarantowane.

Zawodnicy biorący udział w 1. Samorządowych Mistrzostwach Biegowych Bydgoszczy otrzymają puchary za pierwsze miejsca dla kobiet i mężczyzn na wszystkich ukończonych dystansach.


12. INFORMACJE I KONTAKT

Informacje będą udostępnione na portalu POLSKIE Maratony.PL ,

Wyniki będą podane na witrynie super-sport.com.pl

Galeria zdjęć i relacja z imprezy będzie dostępna na portalu POLSKIE Maratony.PL,

Kontakt z organizatorami:

POLSKIE Maratony.PLpoczta@polskiemaratony.pl - kom. 516 960 682 – dyrektor maratonu

KLUB SPORTOWY „Gwiazda” - biuro@ksgwiazda.pl


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line i/lub podpisanie „Karty Zgłoszenia” w formie papierowej w biurze zawodów oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w maratonie lub na krótszym dystansie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w maratonie lub na krótszym dystansie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w limicie czasu,

Wszystkich startujących obowiązuje podpisanie oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność,

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym zobowiązany jest poinformować zawodników w każdym momencie od ogłoszenia zapisów poprzez komunikat na portalu POLSKIE Maratony.PL i  na profilu FB, lub poinformować zawodników przed biegiem,

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora „Nocnego Maratonu Kanału Bydgoskiego od 2007 r.”


Andrzej Derfert, Dyrektor „Nocnego Maratonu Kanału Bydgoskiego od 2007 r.”

Bydgoszcz, październik 2021 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside