04.12.2023.
Regulamin - 8. Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego Drukuj Poleć znajomemu

 

R E G U L A M I N - 8. Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego


1. CEL

Popularyzacja biegów długodystansowych,

Promocja Miasta Bydgoszczy w Polsce i Europie,

Propagowanie walorów sportowo-rekreacyjnych terenów przyległych do Plant Bydgoskich, parku położonego wzdłuż unikatowego zabytku hydrotechniki, jakim jest stary Kanał Bydgoski, najstarszej w Polsce, w pełni ukończonej drodze wodnej, która połączyła dorzecza Europy Zachodniej i Wschodniej,

Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa w unikalnej scenerii - nocą,

Upowszechnianie rekreacji ruchowej i aktywnego wypoczynku – możliwość pokonania krótszego dystansu, np. półmaratonu


2. ORGANIZATOR

Klub Sportowy „Gwiazda” Bydgoszcz, rok założenia 1921,

Urząd Miasta Bydgoszcz ,

Portal biegowy – POLSKIE Maratony.PL


3. TERMIN I MIEJSCE

22 czerwiec 2013 r. (sobota) - start biegu o godzinie 21:00,

23 czerwiec 2013 r. (niedziela) – wyłączenie pomiaru czasu o godzinie 03.00,

Biuro zawodów - KS „Gwiazda”, Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 45


4. TRASA

Trasa prowadzi alejkami parkowymi o zróżnicowanej nawierzchni, wokół Starego Kanału Bydgoskiego (długość okrążenia 4,2195 km), trasa oświetlona latarniami parkowymi,

Start w okolicy KS „Gwiazda” przy ul. Bronikowskiego, nawrót na śluzie przy ul. Wrocławskiej. Trasa pokrywa się z trasą Dwumaratonu Bydgoskiego,


5. DYSTANS, POMIAR CZASU, LIMIT

Maraton (10 okrążeń),

Półmaraton (5 okrążeń),

Pomiar czasu – elektroniczny za pomocą chip’ów w numerze startowym, podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać chip, który jest zamontowany w numerze startowym. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej lub na brzuchu. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości

Numer startowy jest unikalny i pamiątkowy i po biegu jest własnością uczestnika,

Limit czasu dla wszystkich zawodników wynosi 6 godzin,

Zawodnicy kończący okrążenie po upływie limitu czasu zobowiązani są do przerwania biegu.


6. UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia startu ukończą 18 lat,

Dopuszcza się uczestnictwo chodziarzy Nordic Walking,

Do biegu zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które w wyznaczonym terminie dokonały zgłoszenia i opłaciły wpisowe oraz zostały zweryfikowane w biurze zawodów.


7. ZGŁOSZENIA, WERYFIKACJA

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie ze strony f-time.pl, do dnia 20.06.2013r.

Zgłoszonych po 31 maja 2013r. obowiązuje zwiększona opłata – patrz pkt. 8,

Zgłoszeni i zgłaszani a nieopłaceni zawodnicy, po 31 maja 2013r. będą usunięci z listy uczestników,

Wysyłając formularz, zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizatorów oraz wyraża zgodę na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Zgłaszający udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach wykorzystania, w tym w szczególności, zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach utrwalonego wizerunku, emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych utrwalonego wizerunku,

Wysyłając formularz, zgłaszający akceptuje ten regulamin,

Obowiązkowa weryfikacja zawodników w biurze KS „Gwiazda” będzie możliwa 22 czerwca 2013 r. (sobota) w godzinach od 16.00 do 20.30. Obowiązuje posiadanie dowodu tożsamości.


8. WPISOWE

Płatne na rachunek bankowy K.S. Gwiazda w Banku Pocztowym S.A. I/O. Bydgoszcz nr
44 1320 1117 2047 1787 2000 0025.

W kwocie 65 PLN pod warunkiem wpłaty na konto organizatora do 31 maja 2013 r.,

W kwocie 130 PLN wpłacane po 31 maja 2013 r. i w biurze zawodów.


9. ŚWIADCZENIA

Osoby, które ukończą bieg (również półmaraton) otrzymają pamiątkowe trofeum maratońskie.  

Zawodnicy, którzy ukończą bieg, ale byli zgłoszeni po 31 maja 2013r. trofeum otrzymają pocztą – paczką pobraniową na własny koszt. Rezygnację z takiego rozwiązania należy zgłosić najpóźniej w dniu zawodów.

Każdy uczestnik otrzyma oryginalny pamiątkowy numer startowy,

Uczestnicy w zależności od pozyskania dodatkowych funduszy, powiększających podstawowe finansowanie biegu – czyli wpisowe otrzymają pakiet startowy, w tym, np. pamiątkowy T-shirt w podanym przy zgłoszeniu rozmiarze.

Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

Organizator 29.06.2013r. i później, umożliwi uczestnikom pobranie ze strony http://f-time.pl/ indywidualnego dyplomu z biegu,

Podczas biegu będzie sprawowana podstawowa opieka medyczna,

Na trasie biegu organizator zapewni zimne i ciepłe napoje, słodycze i banany oraz umożliwi wystawienie własnych odżywek,

Ciepłe posiłki dla uczestników wydawane będą w bufecie KS ‘Gwiazda” od godziny 23:00, 22 czerwca 2013 r. (sobota) do godziny 04:00, 23 czerwca 2013 r. (niedziela),

Organizator zapewnia bezpłatne noclegi w KS „Gwiazda” od 22 czerwca 2012 r. (sobota) do 23 czerwca 2012 r. (niedziela), udostępnione będą materace,

Łazienki i prysznice na terenie obiektu.


10. KLASYFIKACJE I NAGRODY

Klasyfikacja generalna kobiet i generalna mężczyzn na dystansie maratonu,

Zawodnicy w każdej klasyfikacji otrzymają nagrody rzeczowe, ilość nagrodzonych miejsc uzależniona jest od pozyskanych funduszy.  Organizator gwarantuje nagrody za miejsca I-III ale nie wyklucza nagród za miejsca IV-VI,

Klasyfikacja generalna kobiet i generalna mężczyzn na dystansie półmaratonu.

Zwycięzcy klasyfikacji otrzymają nagrody rzeczowe.


11. INFORMACJE I KONTAKT

Wyniki będą udostępnione na f-time i na POLSKIE Maratony.PL od 25.06.2013r.

Galeria zdjęć, informacje i relacja z imprezy będzie dostępna na portalu POLSKIE Maratony.PL

Kontakt z organizatorami:

POLSKIE Maratony.PL– poczta@polskiemaratony.pl, kom. 728 976 202,

KLUB SPORTOWY „Gwiazda” -  ksgwiazda@interia.pl , telefon 52 379 78 01, kom. 516 176 042.


12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w limicie czasu,

Wszystkich startujących obowiązują aktualne badania lekarskie lub w razie ich braku podpisanie oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność,

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym zobowiązany jest poinformować zawodników przed biegiem,

Preferencje w taksie za bieg ustala Dyrektor Maratonu,

W ewentualnych kwestiach spornych, określenie sposobu rozstrzygnięcia oraz ostateczna decyzja należy do organizatora.


Andrzej Derfert

Dyrektor 8. Nocnego Maratonu Kanału Bydgoskiego

Bydgoszcz, 02 styczeń 2013 r.

________________

 W przypadku dofinansowania

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside