04.12.2022.
VI Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego - Regulamin Drukuj Poleć znajomemu

R E G U L A M I N

VI Nocnego Maratonu Kanału Bydgoskiego

„STER NA BYDGOSZCZ”


1. CEL

popularyzacja biegów długodystansowych w województwie kujawsko-pomorskim,

propagowanie walorów sportowo-rekreacyjnych terenów przyległych do zabytkowego Starego Kanału Bydgoskiego,

umożliwienie biegaczom współzawodnictwa w unikalnej scenerii - nocą,

upowszechnianie rekreacji ruchowej i aktywnego wypoczynku.


2. ORGANIZATOR

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,

Urząd Miasta Bydgoszczy,

K.S. Gwiazda Bydgoszcz,

POLSKIE Maratony


3. TERMIN I MIEJSCE

18 czerwca 2011 r. (sobota) - rozpoczęcie biegu o godzinie 21.00,

19 czerwca 2011 r. (niedziela) - zakończenie biegu o godzinie 03.00,

biuro zawodów - K.S. Gwiazda, Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 45.


4. TRASA

prowadzi alejkami parkowymi o zróżnicowanej nawierzchni, wokół Kanału Bydgoskiego (długość okrążenia 4,22 km),

od śluzy nr VI - ul. Bronikowskiego, przez śluzę nr V - ul. Czarna Droga, do śluzy nr IV - ul. Wrocławska,

początek po południowej stronie, powrót po północnej stronie kanału Bulwarem Sebastiana Malinowskiego.


5. DYSTANS

maraton (10 okrążeń),

półmaraton (5 okrążeń),

inne dystanse, stanowiące wielokrotność pętli 4,2195 km, po uzyskaniu indywidualnej zgody organizatora,

pomiar czasu obsługuje  f-time

limit czasu dla biegu wynosi 6 godzin,

zawodnicy kończący okrążenie po upływie limitu czasu zobowiązani są do przerwania biegu.


6. UCZESTNICTWO

w biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia startu ukończą 18 lat,

dopuszcza się uczestnictwo w formie Nordic Walking,

do biegu zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które w wyznaczonym terminie dokonały zgłoszenia i opłaciły wpisowe oraz zostały zweryfikowane w biurze zawodów.


7. ZGŁOSZENIA

zgłoszenie musi zawierać nazwisko i imię zawodnika oraz płeć i datę urodzenia,

zgłoszenie może zawierać nazwę klubu lub organizacji reprezentowanej przez zawodnika oraz dane teleadresowe,

zgłoszenia od 28 marca 2011 r. (poniedziałek) do 10 czerwca 2011 r. (piątek) wyłącznie przez formularz na stronie www.dwumaraton.pl,

wysyłając formularz, zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu,

weryfikacja zawodników w biurze K.S. Gwiazda, 18 czerwca 2011 r. (sobota) w godzinach od 16.00 do 20.00.


8. WPISOWE

płatne na rachunek bankowy K.S. Gwiazda w Banku Pocztowym S.A. I/O. Bydgoszcz
nr 13 1320 1117 2047 1787 2000 0001,

w kwocie 60 PLN pod warunkiem wpływu na konto organizatora do 31 maja 2011 r. (wtorek),

w kwocie 100 PLN pod warunkiem wpływu na konto organizatora od 1 czerwca 2011 r. do 10 czerwca 2011 r.

w kwocie 150 PLN wpłacane po 10 czerwca 2011 r. (piątek) i w biurze zawodów.


9. ŚWIADCZENIA

uczestnicy biegu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,

podczas biegu opiekę medyczną nad uczestnikami sprawują woluntariusze Maltańskiej Służby Medycznej,

na trasie biegu (co 4,22 km) organizator zapewnia zimne i ciepłe napoje (woda, izotonik, herbata) cukier, czekoladę, banany oraz umożliwia wystawienie własnych odżywek,

ciepłe posiłki dla uczestników wydawane będą w bufecie K.S. Gwiazda od godziny 23.00 18 czerwca 2011 r. (sobota) do godziny 04.00 19 czerwca 2011 r. (niedziela),

organizator zapewnia bezpłatne noclegi na sali K.S. Gwiazda od 17 czerwca 2011 r. (piątek) do 19 czerwca 2011 r. (niedziela), udostępnione będą materace, zalecany jest własny śpiwór,

szatnie i prysznice zabezpieczone w K.S. Gwiazda,

istnieje możliwość skorzystania z sauny.


10. KLASYFIKACJE I NAGRODY

klasyfikacja generalna kobiet i generalna mężczyzn na dystansie maratonu,

klasyfikacja generalna kobiet i generalna mężczyzn na dystansie półmaratonu,

zwycięzcy w każdej klasyfikacji (miejsca I-III) otrzymają statuetki,

osoby, które ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal,

organizator umożliwi pobranie ze strony www.dwumaraton.pl dyplomu dla każdego uczestnika biegu.


11. INFORMACJE I KONTAKT

informacje będą publikowane na stronie  POLSKIE Maratony  i www.dwumaraton.pl,

galeria zdjęć, informacje i relacja z imprezy będzie dostępna na stronie  POLSKIE Maratony

dyskusja na forum serwisu  www.biegajznami.pl ,

kontakt z organizatorami przez e-mail:  ksgwiazda@interia.pl  lub telefon 52 3-797-801.


12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg,

wszystkich startujących obowiązują aktualne badania lekarskie lub w razie ich braku podpisanie oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność,

pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,

organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym zobowiązany jest poinformować zawodników przed biegiem,

w ewentualnych kwestiach spornych, określenie sposobu rozstrzygnięcia oraz ostateczna decyzja naleźy do organizatora.


Andrzej Derfert

Dyrektor

VI Nocnego Maratonu Kanału Bydgoskiego

„STER NA BYDGOSZCZ”

Bydgoszcz, dnia 03 stycznia 2011 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside