15.06.2024.
REGULAMIN - Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego, edycja 19., 2024 r. Drukuj Poleć znajomemu

  

Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego od 2007r.

edycja XIX

I RUN AT NIGHT

  Night Marathon of the Bydgoski Canal since 2007 ● XIXth edition

     
   
 

REGULAMIN

 

Z powodu wojny i napaści na UKRAINĘ  przez rosję i białoruś, podobnie jak znakomita większość organizacji sportowych, nie dopuszczamy udziału zawodników z tych reżimów w naszych zawodach! Podobną decyzję podjęli min.: PKOl, PZLA, World Athletics, European Athletics!

 

Istotne informacje

Udział w zawodach jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie. W razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych uczestnicy nie będą dochodzić roszczeń od organizatora.

● Podczas weryfikacji w biurze zawodów żadne upoważnienia na odbiór pakietu w czyimś imieniu NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE! Co oznacza, że pakiet będzie można odebrać tylko i wyłącznie osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości! Biuro będzie zamknięte na godzinę przed startem.

Wcześniejsze starty, przed startem regulaminowym będą skutkowały sklasyfikowaniem jako DNS (did not start). Powyższe nie dotyczy kategorii masters, do której przynależność określa tylko i wyłącznie organizator.

Zawody rozgrywane są w parku miejskim o zróżnicowanej nawierzchni (szuter, asfalt). Trzeba liczyć się z nierównościami, naniesionymi kamykami, szyszkami, itp. niedogodnościami. Dodatkowo zawody prowadzone są po zmierzchu i w porze nocnej co dodatkowo sprzyja niebezpiecznym sytuacjom!

● Trasa zawodów biegnie min. na dwóch krótkich odcinkach na pasie drogowym. W skład pasa drogowego wchodzi min. chodnik i jezdnia. Uczestnicy zobowiązani są do pokonania tych odcinków TYLKO I WYŁĄCZNIE PO CHODNIKU! Podczas dobiegania i zbiegania z pasa drogowego należy bezwzględnie stosować się do poleceń służb organizatora i/lub stosować się do oznaczeń tymczasowej organizacji ruchu!

● Posiadanie własnego oświetlenia w postaci „czołówki” lub innych akcesoriów JEST OBOWIĄZKOWE! Trasa będzie oświetlona lampami parkowymi, jednak organizator nie bierze odpowiedzialności za awarie tego oświetlenia, które nie należy do organizatora!

Zabrania się uczestnictwa zawodników Nordic Walking oraz rowerzystów, rolkarzy, hulajnóg itp., np. jako pacemaker’ów na trasie maratońskiej podczas zawodów. Organizator nie akceptuje udziału zawodników z psami i innymi zwierzętami!

 

1. CEL

Kontynuacja tradycji najstarszego, nieprzerwanie rozgrywanego nocnego maratonu w Polsce,

Podtrzymanie kultowości imprezy, czyli gromadzenie na starcie stałych uczestników, którzy są symbolem wartości, jaką niesie sport a w szczególności biegi maratońskie,

Promocja Miasta Bydgoszczy w Polsce, Europie i na świecie,

Propagowanie walorów sportowo-rekreacyjnych Plant Bydgoskich, parku położonego wzdłuż unikatowego zabytku hydrotechniki, jakim jest Stary Kanał Bydgoski, najstarszej w Polsce, w pełni ukończonej drodze wodnej, która połączyła dorzecza Europy Zachodniej i Wschodniej,

Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa w unikalnej scenerii - nocą,

Krzewienie kultury fizycznej i sportu – możliwość pokonania krótszego dystansu niż maratoński,

Popularyzacja biegów długodystansowych.


2. ORGANIZATOR

Klub Sportowy „Gwiazda” Bydgoszcz, rok założenia 1920


3. TERMIN I MIEJSCE

15 czerwca 2024 r. (sobota) - start biegu o godzinie 21:00,

16 czerwca 2024 r. (niedziela) – wyłączenie pomiaru czasu o godzinie 03:00,

Biuro zawodów - KS „Gwiazda”, Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 45.


4. TRASA

Trasa prowadzi alejkami parkowymi o nawierzchni szutrowo-asfaltowej wokół Starego Kanału Bydgoskiego. Długość okrążenia wynosi 4,2195 km, czyli dokładnie 1/10 dystansu maratońskiego. Trasa oświetlona lampami parkowymi.

Ukształtowanie terenu. START/META - 53 m n.p.m., następnie - 48 m n.p.m., na nawrocie (na ul. Wrocławskiej) - 45 m n.p.m. Czyli do nawrotu biegniemy w "dół" a potem do startu pod "górkę".

Start w okolicy KS „Gwiazda” przy ul. Bronikowskiego 45 w kierunku centrum, nawrót na IV Śluzie przy ul. Wrocławskiej. Trasę można zobaczyć tutaj TRASA


5. DYSTANS, POMIAR CZASU, LIMIT, OPIEKA MEDYCZNA

Zawody będą rozgrywane na sześciu dystansach będących wielokrotnością 1/10 dystansu maratonu. Ukończenie biegu na innym - niż zadeklarowanym - dystansie jest dopuszczalne i nie skutkuje niesklasyfikowaniem w zawodach.

Taką zmianę dystansu (SKRÓCENIE/ZWIĘKSZENIE) trzeba zgłosić NIEZWŁOCZNIE po podjęciu takiej decyzji w punkcie pomiaru czasu.

Zawodnik, który ukończy zawody na dystansie krótszym niż półmaraton lub po upływie limitu czasu nie będzie sklasyfikowany w wynikach. Przy jego nazwisku pojawi się tylko skrót DNF (did not finish). Limit czasu nie dotyczy kategorii masters, do której przynależność określa tylko i wyłącznie organizator.

Dystanse:

półmaraton

6/10 maratonu   25,317km

7/10 maratonu   29,5365km

8/10 maratonu   33,756km

9/10 maratonu   37,9755km

Maraton

Pomiar czasu – elektroniczny za pomocą chip’ów mocowanych do obuwia biegacza.

 Wymagany jest zwrot chipa na mecie!!!

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej lub z przodu na prawej nogawce spodenek. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości,

Numer startowy (na życzenie będzie spersonalizowany) po biegu jest własnością uczestnika,

Limit czasu dla wszystkich dystansów wynosi 6 godzin, a w kategorii masters limit jest nieograniczony. Przynależność do kategorii masters określa tylko i wyłącznie organizator.

Opieka medyczna będzie wynajęta na czas biegu do godz. 03:00 w dniu 16.06.2024 r. NUMER TELEFONU DO RATOWNIKA MEDYCZNEGO będzie umieszczony/wydrukowany na numerze startowym.  

Zawodnicy kontynuując bieg po upływie 6. godzin od startu, decydują się na pobyt na trasie bez opieki medycznej.

Zawodnicy kończący okrążenie po upływie limitu czasu, nienależący do kategorii masters zobowiązani są do przerwania biegu.


6. UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu startu mają ukończone 18 lat, czyli urodzeni 15.06.2006 roku lub wcześniej.

Do biegu zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które w wyznaczonym terminie dokonały zgłoszenia i opłaciły wpisowe oraz zostały zweryfikowane w biurze zawodów.


7. UBEZPIECZENIE

Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania będzie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie grupowego ubezpieczenia NNW w zakresie obejmującym w szczególności:

         Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku,

        Świadczenie z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku

 Suma ubezpieczenia w zakresie podstawowym to 10.000,00 zł.

Uczestnik ma prawo wglądu do umowy ubezpieczenia oraz właściwych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które udostępnione będą w biurze zawodów.

Każdy uczestnik może indywidualnie ubezpieczyć się w szerszym - niż opisany powyżej - zakresie na własny koszt. Zalecane.


8. ZGŁOSZENIA, WERYFIKACJA

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie ze strony Super Sport, dostawcy elektronicznych zapisów, opłat i pomiaru czasu.

Z dniem 24.05.2024 r. o godz. 23:59 lista zostanie zamknięta.

Wysyłając formularz, zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz wyraża zgodę na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Zgłaszający udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach wykorzystania, w tym w szczególności, zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach utrwalonego wizerunku, emisji w przekazach telewizyjnych i radiowych utrwalonego wizerunku,

Wysyłając formularz zgłoszeniowy on-line lub podpisanie „Karty Zgłoszenia” w formie papierowej w biurze zawodów, zgłaszający akceptuje ten regulamin,

Obowiązkowa weryfikacja zawodników i wydawanie pakietów w biurze KS „Gwiazda” 15 czerwca 2024 r. (sobota) w godzinach od 16.00 do 20.00. Obowiązuje posiadanie dowodu tożsamości.


9. WPISOWE

Wpisowe za bieg, niezależnie od zadeklarowanego dystansu wynosi:

            89 zł – płatne do 30.11.2023 r.

          109 zł – płatne do 29.02.2024 r. 04.03.2024 r.

          129 zł – płatne do 24.05.2024 r.

Opłatę startową należy wnosić tylko i wyłącznie poprzez system płatności elektronicznej firmy PayU, udostępniony podczas rejestracji.

Obowiązuje zasada: ZAPISUJĘ SIĘ I PŁACĘ

Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej NIEZWŁOCZNIE po rejestracji do biegu. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane. Należy wówczas zarejestrować się ponownie,

Z dniem 24.05.2024 r. wpłaty zostają zamknięte. Organizator w dniu zawodów będzie posiadał pewną ilość pakietów startowych i wyda je chętnym do udziału w zawodach za opłatą w kwocie 190 zł, płatne gotówką w biurze zawodów. Rozmiar koszulki niegwarantowany.

Będzie też można pobiec tylko z chipem i numerem startowym bez pakietu (bez medalu, bez koszulki), rejestracja i opłata 60 zł (gotówka), w dniu zawodów.

Wpłaty dokonane po 24.05.2024 r. nie będą w żadnym stopniu wiążące dla organizatora i nie będą podlegały zwrotowi.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, jednak podlega przeniesieniu na innego uczestnika biegu. Jednak tylko do dnia obowiązywania zapisów, czyli do 24.05.2024 r. co jest oczywiste!


10. ŚWIADCZENIA

Osoby, które ukończą bieg i opłaciły pakiet startowy, otrzymają medal, taki sam dla wszystkich dystansów czyli maratoński.

Każdy uczestnik, zgłoszony i opłacony do 24.05.2024 r., ma zagwarantowany w biurze zawodów pakiet startowy czyli medal i okolicznościową koszulkę, pamiątkowy numer startowy i dodatkowe gadżety uzależnione od możliwości finansowych organizatora.

Podczas biegu będzie obecna karetka pogotowia. Aby ją przywołać dzwonimy i podajemy  dokładną lokalizację zdarzenia, Numer telefonu do ratowników medycznych w karetce będzie nadrukowany na numerze startowym, Trasę biegu będzie monitorował również mobilny ratownik medyczny. 

Na trasie biegu organizator zapewni napoje i artykuły spożywcze, umożliwi też wystawienie własnych odżywek.

Organizator zapewnia bezpłatne noclegi w KS „Gwiazda” od 16:00, 15 czerwca 2024 r. (sobota) do godziny 12:00 w dniu 16 czerwca 2024 r. (niedziela). Udostępnione będą materace.

Organizator zapewnia depozyt rzeczy. Przekazanie i odbiór rzeczy wyłącznie za okazaniem numeru startowego. Za rzeczy nieoddane do depozytu organizator nie odpowiada.

Przebieralnie, umywalki, wc i prysznice będą dostępne na terenie obiektu KS „Gwiazda”.

W okolicy START/META będą dostępne toalety przenośne.


11. KLASYFIKACJE

Podczas biegu będą prowadzone dwie klasyfikacje:

1.   Klasyfikacja OPEN, która wyłoni zwycięzców zawodów,

2. Oddzielna klasyfikacja zawodników z Ukrainy zawierająca pokonany dystans, nazwisko, imię, miejscowość, klub i rok urodzenia z pominięciem uzyskanego czasu.

W klasyfikacji OPEN, w pierwszej kolejności sklasyfikowani zostaną zawodnicy, którzy ukończą maraton – dalsza klasyfikacja według przebiegniętego dystansu.

Zawodniczka i zawodnik w klasyfikacji OPEN za pierwsze miejsce w maratonie otrzymają nagrody rzeczowe/pieniężne. Nagrody dla kobiet i mężczyzn za drugie i trzecie miejsca w klasyfikacji OPEN będą uzależnione od budżetu imprezy i nie są gwarantowane.


12. INFORMACJE I KONTAKT

Informacje będą udostępnione na portalu POLSKIE Maratony.PL ,

Wyniki będą podane na witrynie super-sport.com.pl

Galeria zdjęć i relacja z imprezy będzie dostępna na portalu POLSKIE Maratony.PL,

Kontakt z organizatorami:

POLSKIE Maratony.PL– poczta@polskiemaratony.pl – Dyrektor maratonu

KLUB SPORTOWY „Gwiazda” - biuro@ksgwiazda.pl


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line lub „Karty Zgłoszenia” w formie papierowej w biurze zawodów oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w maratonie lub na krótszym dystansie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w maratonie lub na krótszym dystansie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line lub „Karty Zgłoszenia” w formie papierowej w biurze zawodów oznacza, że zawodnik w pełni zgadza się z postanowieniami tego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Wszystkich startujących obowiązuje podpisanie oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność,

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym zobowiązany jest poinformować zawodników w każdym momencie od ogłoszenia zapisów poprzez komunikat na portalu POLSKIE Maratony.PL i  na profilu FB zawodów, lub poinformować zawodników przed biegiem,

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora „Nocnego Maratonu Kanału Bydgoskiego od 2007 r.”


Andrzej Derfert, Dyrektor „Nocnego Maratonu Kanału Bydgoskiego od 2007 r.”

Bydgoszcz, październik 2023 r.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside