19.04.2024.
„50 NA 50”Ultramaraton nad Kanałem Bydgoskim Drukuj Poleć znajomemu

         „50 NA 50” Ultramaraton nad Kanałem Bydgoskim

 

 Regulamin

1.    Cel

Popularyzacja sportu jako zdrowego stylu życia.

Wspólne przebiegnięcie Ultramaratonu i celebracja 50. urodzin Marka Repki.

2.    Organizator

Marek Repka, adres e-mail: mrepka123@gmail.com

3.    Termin, miejsce i biuro zawodów

Bieg odbędzie się w dniu 02.04.2023 (niedziela) o godzinie 09:00 na trasie zawodów „BYDGOSZCZ FAN MARATON od 2014r.” czy „NOCNY MARATON KANAŁU BYDGOSKIEGO od 2007r.” będącej miejscem spotkań grupy miłośników bydgoskich maratonów.

Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w pobliżu Startu biegu (stoisko/namiot). Otwarcie biura w dniu zawodów o godz. 08:00.

4.    Trasa i dystans

Trasa prowadzi alejkami parkowymi o nawierzchni szutrowo-asfaltowej (przewaga szutru), wokół Starego Kanału Bydgoskiego (długość okrążenia 4,2195 km),

Za ukończenie Ultramaratonu przyjmuje się pokonanie 12. pętli trasy.

Start w okolicy KS „Gwiazda” przy ul. Bronikowskiego w kierunku centrum, nawrót na śluzie przy ul. Wrocławskiej.

Trasę najlepiej zobaczyć tu:  https://www.traseo.pl/trasa/aa3-nocny-maraton-kanalu-bydgoskiego-aktualizacja

Na trasie będzie wystawiony punkt odżywczy.

Bieg nie jest ubezpieczony. Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt.

5.    Pomiar czasu, limit

Wydarzenie przyjmuje formułę koleżeńską. Każdy z uczestników sam prowadzi pomiar czasu i podaje organizatorowi po przybyciu na metę. Na czas biegu uruchomiony zostanie zegar, wg którego można będzie zweryfikować czas końcowy. Zawodników nie obowiązuje limit czasu.

6.    Uczestnictwo

W biegu będą mogli uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia startu ukończą 18 lat. Każdy z uczestników zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie  o stanie zdrowia lub podpisać oświadczenie o braku przeciwskazań do wzięcia udziału w biegu maratońskim.

Wypełnienie i podpisanie powyższego oświadczenia oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Ultramaratonie lub na innym dystansie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.

7.    Opłaty

Opłata za udział w biegu wynosi 50 złotych płatne przelewem do dnia 17.03.2023 r. na konto : NOBLE BANK 83 1460 1181 2030 0191 8146 0001

Wartość wpłaconej opłaty w całości pokrywa koszty organizacyjne. 

8.    Nagrody

Nagroda główna – to wspaniała atmosfera, możliwość spędzenia czasu na trasie wśród przyjaciół biegowych.

Pamiątkowe puchary za :

I,II i III miejsce w kategorii Mężczyzn

I,II i III miejsce w kategorii Kobiet

Każdy z uczestników po ukończeniu biegu otrzyma pamiątkowy medal i nagrody indywidualne od sponsorów.

9.    Zgłoszenia, limit

Elektroniczne na stronie :  datasport.pl 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 17.03.2023 r.

Ustala się limit zawodników do 50 osób.

Istnieje możliwość zapisów i opłaty po ustalonym terminie w uzgodnieniu z organizatorem. 

10.  Postanowienia końcowe

Po zakończeniu biegu każdy Uczestnik Biegu otrzyma gorący posiłek i napoje.

Ze względu na plenerowe warunki Uczestnicy Biegu we własnym zakresie zabezpieczają depozyt materialny. Zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. Za wypadki zaistniałe na trasie biegu organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Komunikat końcowy opublikowany zostanie na stronie POLSKIE Maratony.PL

Każdy Uczestnik dokonując zapisu na Bieg wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku, w szczególności  podanie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, roku urodzenia oraz klubu sportowego.

Organizator wykorzysta przekazane mu dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie udzielonej przez Uczestnika zgody, wyłącznie do celów związanych z realizacją Biegu, w szczególności w zakresie zapisów (publikacja danych na liście startowej publicznie dostępnej), podania wyników (w tym na stronie Biegu, mediach społecznościowych, stronach o tematyce biegowej/sportowej)

Wszelkie kwestie sporne związane z organizacją biegu rozstrzyga Organizator Zawodów.

W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator.

 

Marek Repka, 01’2023 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside