19.04.2024.
100. MARATON Marka Repki. REGULAMIN Drukuj Poleć znajomemu

100. MARATON

JUBILAT Marek Repka, charytatywnie

 

REGULAMIN

1.    Cel

●  Popularyzacja sportu jako zdrowego stylu życia.

● Wspólne przebiegnięcie jubileuszowego setnego           

  Maratonu  Marka Repki.

● Wsparcie finansowe kosztów leczenia dla FILIPA Garsztka.

2.    Organizator

Marek Repka , adres e-mail : mrepka73@gmail.com

3.    Termin, miejsce i biuro zawodów

Bieg odbędzie się w dniu 06.03.2021 (sobota) o godzinie 08:30 na trasie zawodów, takich jak „BYDGOSZCZ FAN MARATON od 2014r.” czy „NOCNY MARATON KANAŁU BYDGOSKIEGO od 2007r.” będącej miejscem spotkań grupy miłośników bydgoskich maratonów. W podanym linku można zapoznać się z trasą i zasadami obowiązującymi na zawodach BFM:

http://polskiemaratony.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=739

Biuro Zawodów zlokalizowane zostanie w pobliżu Startu Biegu (stoisko/namiot) Otwarcie biura w dniu zawodów o godz. 7:30

 4.    Trasa i dystans

Trasa prowadzi alejkami parkowymi o nawierzchni szutrowo-asfaltowej (przewaga szutru), wokół Starego Kanału Bydgoskiego (długość okrążenia 4,22 km),

Za ukończenie Jubileuszowego Biegu przyjmuje się pokananie dystansu 10 pętli trasy czyli dystansu maratońskiego.

Start w okolicy KS „Gwiazda” przy ul. Bronikowskiego w kierunku centrum, nawrót na śluzie przy ul. Wrocławskiej.

Trasę najlepiej zobaczyć tu - http://www.dwumaraton.pl/strony/trasa.htm

Na trasie będzie wystawiony  punkt nawadniający.

Bieg nie jest ubezpieczony. Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt.

 5.    Pomiar czasu, limit

Bieg przyjmuje formułę koleżeńską. Każdy z uczestników sam prowadzi pomiar czasu i podaje organizatorowi po przybyciu na metę. Na czas biegu uruchomiony zostanie zegar, wg. którego można będzie zweryfikować czas końcowy. Limit czasu określa się na 6,5 godziny (390 min.).

6.    Uczestnictwo

W biegu będą mogli uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia startu ukończą 18 lat. Każdy z uczestników zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie  o stanie zdrowia lub podpisać oświadczenie o braku przeciwskazań do wzięcia udziału w biegu maratońskim.

Wypełnienie i podpisanie powyższego oświadczenia oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w maratonie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w maratonie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

7.    Opłaty

Opłata za udział w biegu wynosi 35 złotych lub więcej. Płatne przelewem do dnia 28.02.2021r. na konto : NOBLE BANK 83 1460 1181 2030 0191 8146 0001

UWAGA :

Całość kwoty wpisowego przekazane zostanie na leczenie Syna naszego maratońskiego Kolegi Marka Garsztki.

Dzisięcioletni Filip zmaga się z długoletnią chorobą układu pokarmowego z wrodzoną niedrożnością przetoki odbytowo-skórnej. Filipek wymaga stałej opieki szpitalnej z seriami zastrzyków do jelit.

Jeśli ktoś ‘czuje’ potrzebę pomocy w wyższej kwocie przekraczającej ustaloną kwotę minimum, zachęcam do pomocy dla Rodziców.

Wartość wpłaconej opłaty w całości pokrywa koszty organizacyjne.

8.    Nagrody

Nagroda główna – wspaniała atmosfera, możliwość spędzenia czasu na trasie wśród przyjaciół biegowych.

Pamiątkowe puchary za I,II i III miejsce w kategorii open.

Każdy z uczestników po ukończeniu biegu otrzyma pamiątkowy medal.

9.    Zgłoszenia, limit

Zgłoszenia elektroniczne tutaj - https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6044

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 28.02.2021r.

Ustala się limit zawodników na 50 osób.

Istnieje możliwość zapisów i opłaty po ustalonym terminie w uzgodnieniu z organizatorem.

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią, każdy z uczestników dodatkowo podaje numer telefonu kontaktowego wyłącznie do wiadomości organizatora.

10.   Postanowienia końcowe

 

UWAGA !

wszystkich uczestników biegu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w dniu zawodów obostrzeń związanych z COVID19!

Wszystkich uczestników biegu zobowiązuje się do założenia kominów na szyję, maseczek, itp. i w każdym przypadku niemożności zachowania tzw. dystansu społecznego zasłanianie nosa i ust. Dotyczy przede wszystkim przebywania w okolicach biura zawodów przed i po biegu.

Po zakończeniu biegu każdy MARATOŃCZYK otrzyma gorący posiłek i napoje.

Ze względu na plenerowe warunki Uczestnicy Biegu we własnym zakresie zabezpieczają depozyt materialny.

Komunikat końcowy opublikowany zostanie na stronie POLSKIE Maratony.PL

Każdy Uczestnik dokonując zapisu na Bieg wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku, w szczególności  podanie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, roku urodzenia oraz klubu sportowego.

Organizator wykorzysta przekazane mu dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie udzielonej przez Uczestnika zgody, wyłącznie do celów związanych z realizacją Biegu, w szczególności w zakresie zapisów (publikacja danych na liście startowej publicznie dostępnej), podania wyników (w tym na stronie Biegu, mediach społecznościowych, stronach o tematyce biegowej/sportowej)

Wszelkie kwestie sporne związane z organizacją biegu rozstrzyga Organizator Zawodów.

                                                                                              Marek Repka

9 lutego 2021r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside