02.10.2023.
Malta Trail Running Drukuj Poleć znajomemu

SALOMON TRAIL RUNNING

 

Malta Trail Running to  bieg przełajowy, wchodzący w skład cyklu SALOMON TRAIL RUNNING

który zostanie rozegrany w Poznaniu w okolicach Malty w terminie 22.05.2010

 

Organizatorem biegu Malta Trail Running jest Klub Sportowy Hades, natomiast organizatorem

cyklu  Salomon Trail Running jest Stowarzyszenie Rajdów Przygodowych „Napieraj”.

Szczegółowe zasady cyklu, punktację, nagrody określa regulamin cyklu Salomon Trail Running

 

REGULAMIN  BIEGU MALTA TRAIL RUNNING

 

I SPRAWY ORGANIZACYJNE


1. Organizator
Klub Sportowy HADES
Os. Powstań Narodowych 1/21

61-213 Poznań

 

Kierownik Biegu: Bartosz Bartkowiak

Szef Logistyki: Paweł Zieliński

Sędzia główny: Remik Nowak 

Promocja: Magdalena Chraplak

Szef Biura: Konrad Rochowski


2. Miejsce biegu

Baza i trasa MTR zlokalizowana będzie w Poznaniu, w okolicach Malty

Start o godz. 10.00. Start i meta w okolicach stoku Malta SKI
 
3. Termin

22 maja 2010

4. Kontakt

www.maltatrailrunning.pl

Bartosz Bartkowiak  tel. 697767409

bieg@maltatrailrunning.pl

 

II. ZGŁOSZENIA


1. Formularz zgłoszeniowy

Uczestnicy zgłaszają się na zawody po przez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej zawodów  do dnia 20.05.2010. Po tym terminie zgłoszenia w biurze zawodów 22.05.2010 w godzinach 7:30 - 9:30

Uwaga osoby które przybędą do biura po godzinie 9:30 nie będą miały możliwości zarejestrować się na bieg.


2. Wpisowe:

Wpisowe na bieg  wynosi:  15 zł

należy je wpłacać na konto:

 

Klub Sportowy HADES
Os. Powstań Narodowych 1/21

61-213 Poznań

NORDEA BANK POLSKA S.A.

rachunek: 46 1440 1286 0000 0000 0739 1838

z dopiskiem Malta TR  + Imię i nazwisko

 

W dniu biegu opłata wynosi 20 zł

 

III RYWALIZACJA


1. Uczestnictwo


a) W biegu może uczestniczyć każdy zainteresowany
b) Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 16 lat, oraz podpisanie pisemnego oświadczenia, o starcie na własną odpowiedzialność. W przypadku osób poniżej 18 roku dodatkowo zgoda rodziców [ w jej treści musi się znaleźć nazwa i data biegu, dane uczestnika,

i podpis rodzica]

 

2. Trasa

a) trasa biegu wynosi ok. 8km, przewyższenie ok. 100m i poprowadzona będzie w zróżnicowanym  terenie, drogi parkowe, drogi szutrowe, drogi leśne, łąki, tereny pagórkowate, a nawet tereny podmokłe 

b) trasa będzie oznaczona taśmami, i będą się na niej znajdować sędziowie pilnujący prawidłowe pokonanie trasy

 

3. Kategorie

W biegu obowiązuje podział  na 2 kategorie

-          Kobiety

-          Mężczyźni

Szczegółowe zasady klasyfikacji wymienionych kategorii określa regulamin cyklu Salomon Trail Running

 

4. Nagrody

Nagrody rzeczowe: w formie bonów do wykorzystania w sklepach Salomon dla pierwszych trzech zawodników/zawodniczek w każdej kategorii. Wartość nagród dla biegu wynosi 2000 PLN

 

IV. INNE
1. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy  zawodnika
a) w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku
b) w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

 

V. PROTESTY
1. Protesty w formie pisemnej wraz z wadium w wysokości 100 zł można składać na ręce Sędziego Głównego zawodów najpóźniej 30 minut po przybyciu na metę.
2. W przypadku odrzucenia protestu wadium przepada na rzecz organizatora.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem biegu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby związane z rajdem, tj. organizatorów, uczestników, prasę, obserwatorów, osoby towarzyszące, itp.
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników oraz osób trzecich.
6. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.

8. W przypadku niestawienia się na starcie wpisowe nie będzie zwracane
9. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do organizatorów

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside