maraton, maratony, półmaraton, biegi, bieganie, biegowe zawody sportowe arrow ▪ NORDIC WALKING  
13.07.2020.
Advertisement
PRZEPISY ZAWODÓW NORDIC WALKING Drukuj Poleć znajomemu

PRZEPISY ZAWODÓW NORDIC WALKING  na podstawie

International Association of Athletics Federations Competition Rules 2006-2007

 

Definicja marszu Nordic Walking: marsz to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym, krokami do przodu z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią (podłożem). Podczas marszu używa się specjalnie wykonanych kijów do Nordic Walking. Jeżeli sędzia zauważy, że zawodnik oderwał jednocześnie obydwie nogi od podłoża (nastąpiła faza lotu)- dyskwalifikuje zawodnika bez ostrzeżeń.

 

     1. Definicja marszu Nordic Walking

a) Marsz Nordic Walking jest to przemieszczanie się krokami do przodu, z zachowaniem stałego 

    kontaktu z ziemią, w taki sposób, że nie jest widoczna gołym okiem utrata kontaktu z podłożem. 

    Podczas marszu używa się specjalnych kijów do Nordic Walking.

 

      2. Sędziowanie

a)  Wyznaczeni sędziowie NW powinni wybrać spośród siebie sędziego głównego chodu, jeżeli nie został on wcześniej nominowany

b)  Wszyscy sędziowie NW powinni działać niezależnie od siebie, osąd powinien odbywać się na podstawie tylko własnych obserwacji dokonywanych ludzkim okiem

c)  W zawodach na trasie normalnie powinno być sześciu sędziów i maksimum dziewięciu sędziów, łącznie z sędzią głównym

 

      3. Sędzia główny zawodów NW

a)  Sędzia główny jest odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie zawodów (jego obowiązki to: sprawdzenie, czy wszystkie osoby pełniące funkcje na zawodach zgłosiły się do swoich obowiązków, jeśli to konieczne, wyznacza ich zastępców, ma prawo do zwolnienia z obowiązków każdą osobę przeprowadzającą zawody, która nie przestrzega przepisów

b)  Sędzia główny ma prawo do dyskwalifikacji zawodnika, jeżeli narusza on przepisy, niezależnie od liczby wniosków, jakie może otrzymać zawodnik

c)  Sędzia główny działa jako nadzorujący zawody, a jako sędzia oceniający upoważniony jest do działania tylko w sytuacjach specjalnych

 

      4. Ostrzeżenia

a)  Zawodnicy muszą być ostrzeżeni, jeśli ich sposób poruszania się stwarza niebezpieczeństwo niespełnienia warunków w punkcie 1, poprzez pokazanie im żółtego znacznika z naniesionym na obydwóch stronach symbolem błędu. Zawodnicy nie mogą otrzymać ponownego ostrzeżenia od tego samego sędziego za tę samą nieprawidłowość. O udzieleniu ostrzeżenia sędzia powinien poinformować sędziego głównego po zakończeniu zawodów

 

      5. Czerwone kartki

a)  Jeśli sędzia zaobserwuje, że sposób poruszania się zawodnika jest niezgodny z punktem 1 (brak kontaktu z podłożem, brak kijów) to powinien przesłać do sędziego głównego czerwoną kartkę (z informacją o powyższym)

 

      6. Dyskwalifikacja

a)  Kiedy 3 czerwone kartki (dla tego samego zawodnika) od 3 różnych sędziów zostaną przesłane do sędziego głównego, wtedy zawodnik jest zdyskwalifikowany i powinien być o tym poinformowany przez sędziego głównego poprzez pokazanie mu czerwonego znaku

b)  Jedną lub więcej tablic informacyjnych należy umieścić na trasie marszu NW w pobliżu mety, celem informowania zawodników o liczbie czerwonych kart dotyczących każdego zawodnika

 

      7. Start

a)  Start do konkurencji marszu NW powinien nastąpić na wystrzał pistoletu

 

      8. Bezpieczeństwo i opieka medyczna

a)  Organizatorzy zawodów marszu NW powinni zapewnić bezpieczeństwo zawodnikom i sędziom. Organizator powinien zapewnić zamknięcie ruchu kołowego na trasie we wszystkich kierunkach

b)  Zawodnik musi niezwłocznie wycofać się z zawodów, jeżeli otrzyma takie polecenie od przedstawiciela wyznaczonej przez organizatorów zawodów ekipy medycznej

 

      9. Punkty odświeżania i odżywiania

a)  Woda i stosowne pożywienie powinno być dostępne na starcie i na mecie

b)  We wszystkich konkurencjach marszu NW organizuje się punkty odświeżania zlokalizowane w odpowiednich odległościach

c)  Na dystansach dłuższych niż 10 km, na każdym okrążeniu stosuje się punkty odżywiania i odświeżania

d)  Pożywienie na punktach odżywiania ma być łatwo dostępne i może być podawane przez upoważnione osoby do rąk zawodnika

e)  Zawodnik, który pobierze pożywienie w innym miejscu niż w wyznaczonym naraża się na to, że zostanie zdyskwalifikowany przez sędziego

 

      10. Trasa

a)  W zawodach NW okrążenie nie powinno być dłuższe niż 2,5 km, ani krótsze niż 1 km

b)  Start i metę należy oznaczyć wyraźnymi liniami koloru białego lub czerwonego o szerokości minimum 5 cm

c)  Długość trasy należy mierzyć po najkrótszej linii, po której może poruszać się zawodnik

d)  Trasę należy wyraźnie oznakować taśmą

e)  Zaleca się, aby trasa miała szerokość minimum 5 m

f)   Typowymi dystansami w konkurencji marszu NW są: 5 km, 10 km, 20 km, 42,195 km (maraton)

 

      11. Prowadzenie zawodów

a)  Na dystansie 20 km i dłuższych zawodnik może opuścić trasę za zgodą i pod nadzorem sędziego, pod warunkiem, że zejście z trasy nie spowoduje skrócenia dystansu, który zawodnik musi przejść

b)  Jeżeli sędzia otrzyma informację, że zawodnik zszedł z oznakowanej trasy i skrócił dystans, powinien podjąć decyzję o dyskwalifikacji tego zawodnika

 

      12. Pomiar czasu

a)  Pomiar ręczny

b)  Pomiar automatyczny

c)  Pomiar z wykorzystaniem transponderów

d)  Czas należy mierzyć do momentu, w którym jakakolwiek część ciała zawodnika (tj. korpusu z wyłączeniem głowy , szyi, ramion, nóg, rąk, stóp) osiąga pionową płaszczyznę prostopadłą do bliższej krawędzi linii mety

e)  Należy rejestrować wszystkie czasy wszystkich kończących marsz zawodników

 

      13. Ubiór i numery startowe

a)  Zawodnicy muszą mieć stroje, których czystość, krój i sposób noszenia nie budzą zastrzeżeń

b)  Podczas zawodów każdy zawodnik musi być wyposażony numer startowy, noszony w sposób widoczny na piersiach lub na plecach. Numer noszony przez zawodnika musi odpowiadać jego numerowi podanemu na liście startowej

c)  Numer startowy (specyfikacja): poziomy prostokąt o wymiarach szer. maks. 24 cm i wys. maks. 20 cm, wykonany z białego materiału. Cyfry numeru wys. 6-10 cm, napis nad cyframi numeru wys. maks. 6 cm, napis pod cyframi wys. maks. 4 cm

 

14. Osoby przeprowadzające zawody

a)      Kierownictwo zawodów

1 kierownik zawodów

1 sędzia główny zawodów

1 kierownik techniczny

1 kierownik ds. oprawy zawodów

 

b)      inne osoby

sędziowie

sekretarz i asystenci

1 koordynator startu i asystenci

1 kierownik sędziów mierzących czas

spiker

osoba ds. reklamy

1 lekarz z asystentami

Osoby wymienione w punkcie a i b powinni nosić odpowiedni ubiór lub insygnia (oznaki)

 

15. Kategorie wiekowe (o kategorii decydują ukończone lata na dzień zawodów)

a) 18-19 lat JUNIORKI, JUNIORZY

b) 20-22 MŁODZIEŻOWCY

c) 23-34 SENIORZY

d) 35 i więcej WETERANI:

 

35-39 M35 K35

40-44 M40 K40

45-49 M45 K45

50-54 M50 K50

55-59 M55 K55

60-64 M60 K60

65-69 M65 K65

70-74 M70 K70

75-79 M75 K75

80-84 M80 K80

85-89 M85 K85

90-94 M90 K90

95-99 M95 K95

100 -  M100 K100

 

 *lub

 

K

K18: 18 -  38 lat

K39: 49 –  58 lat

K59: 59 -  68 lat

K69: 69 -  bez ograniczeń

 

M

M18: 18 - 38 lat

M39: 49 – 58 lat

M59: 59 – 68 lat

M69: 69 - bez ograniczeń

 

Opracowanie: Ogólnopolska Komisja Sędziów Nordic Walking, Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside