Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego. Edycja 9.

 

 

Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego. Edycja dziewiąta

regulamin


1. CEL

Popularyzacja biegów długodystansowych,

Kontynuacja tradycji najstarszego, nieprzerwanie rozgrywanego nocnego maratonu w Polsce,

Promocja Miasta Bydgoszczy w Polsce i Europie,

Propagowanie walorów sportowo-rekreacyjnych terenów przyległych do Plant Bydgoskich, parku położonego wzdłuż unikatowego zabytku hydrotechniki, jakim jest stary Kanał Bydgoski, najstarszej w Polsce, w pełni ukończonej drodze wodnej, która połączyła dorzecza Europy Zachodniej i Wschodniej,

Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa w unikalnej scenerii - nocą,

Upowszechnianie rekreacji ruchowej i aktywnego wypoczynku – możliwość pokonania krótszego dystansu, czyli półmaratonu.


2. ORGANIZATOR

Portal biegowy – POLSKIE Maratony.PL,

Urząd Miasta BYdgoszczy

Klub Sportowy „Gwiazda” Bydgoszcz, rok założenia 1921


3. TERMIN I MIEJSCE

14 czerwca 2014 r. (sobota) - start biegu o godzinie 21:00,

15 czerwca 2014 r. (niedziela) – wyłączenie pomiaru czasu o godzinie 03.00,

Biuro zawodów - KS „Gwiazda”, Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 45


4. TRASA

10 pętli. Trasa prowadzi alejkami parkowymi o nawierzchni szutrowo-asfaltowej (przewaga szutru), wokół Starego Kanału Bydgoskiego (długość okrążenia 4,2195 km), trasa oświetlona lampami parkowymi,

Ukształtowanie terenu. START - 53,09 m n.p.m., połowa trasy przed nawrotem (mniej więcej na 1/4 pętli) - 49,62 m n.p.m., nawrót - 45,95 m n.p.m. Czyli do nawrotu biegniemy w "dół" a potem do startu pod "górkę".

Start w okolicy KS „Gwiazda” przy ul. Bronikowskiego w kierunku centrum, nawrót na śluzie przy ul. Wrocławskiej. Trasa pokrywa się z trasą Dwumaratonu Bydgoskiego,

Trasę najlepiej zobaczyć tu: http://www.dwumaraton.pl/strony/trasa.htm


5. DYSTANS, POMIAR CZASU, LIMIT

Maraton (10 okrążeń),

Półmaraton (5 okrążeń),

Pomiar czasu – elektroniczny za pomocą chip’ów w numerze startowym, podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać chip, który jest zamontowany w numerze startowym. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej lub na brzuchu. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości

Numer startowy jest unikalny i pamiątkowy i po biegu jest własnością uczestnika,

Limit czasu dla wszystkich zawodników wynosi 6 godzin,

Zawodnicy kończący okrążenie po upływie limitu czasu zobowiązani są do przerwania biegu.


6. UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia startu ukończą 18 lat,

Zabrania się uczestnictwa rowerzystów, rolkarzy, itp., np. jako pacemaker’ów na trasie maratońskiej podczas zawodów,

Dopuszcza się uczestnictwo chodziarzy Nordic Walking,

Do biegu zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które w wyznaczonym terminie dokonały zgłoszenia i opłaciły wpisowe oraz zostały zweryfikowane w biurze zawodów.


7. UBEZPIECZENIE

Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie grupowego ubezpieczenia NNW w zakresie obejmującym w szczególności:

·         Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku

·         Świadczenie z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Uczestnik ma prawo wglądu do umowy ubezpieczenia oraz właściwych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które udostępnione będą w biurze zawodów.

 

Każdy uczestnik może indywidualnie ubezpieczyć się w szerszym - niż opisany powyżej - zakresie na własny koszt.


8. ZGŁOSZENIA, WERYFIKACJA

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie ze strony f-time.pl, do dnia 12.06.2014r.

Zgłoszonych po 18 maja 2014r. obowiązuje zwiększona opłata – patrz pkt. 8,

Zgłoszeni i zgłaszani a nieopłaceni zawodnicy, po 18 maja 2014r. będą usunięci z listy uczestników,

Wysyłając formularz, zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizatorów oraz wyraża zgodę na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Zgłaszający udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach wykorzystania, w tym w szczególności, zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach utrwalonego wizerunku, emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych utrwalonego wizerunku,

Wysyłając formularz, zgłaszający akceptuje ten regulamin,

Obowiązkowa weryfikacja zawodników w biurze KS „Gwiazda” będzie możliwa 14 czerwca 2014 r. (sobota) w godzinach od 16.00 do 20.30. Obowiązuje posiadanie dowodu tożsamości.


9. WPISOWE

Płatne na rachunek bankowy K.S. Gwiazda w Banku Pocztowym S.A. I/O. Bydgoszcz nr 98 1320 1117 2047 1787 2000 0023

W kwocie 65 PLN, lub więcej w zależności od zasobności portfela, pod warunkiem wpłaty na konto organizatora do 18 maja 2014 r.,

W kwocie 100 PLN lub więcej w zależności od zasobności portfela, wpłacane od 19 maja 2014 r. i w biurze zawodów.


10. ŚWIADCZENIA

Osoby, które ukończą bieg (również półmaraton) otrzymają medal, taki sam dla obu dystansów, czyli maratoński i pamiątkową koszulkę. Warunkiem otrzymania medalu i koszulki jest zgłoszenie i wpłata do dnia 18.05.2014r. 

19.05.2014, poprawka 

Osoby, które ukończą bieg (również półmaraton) otrzymają medal, taki sam dla obu dystansów (na rewersie będzie miejsce na wklejkę z nazwą dystansu), czyli maratoński. Warunkiem otrzymania medalu na mecie jest zgłoszenie i wpłata do dnia 18.05.2014r. Pozostali uczestnicy otrzymają medale pocztą.

Każdy uczestnik, zgłoszony i opłacony do 21.05.2014, przy weryfikacji otrzyma pamiątkową koszulkę 

Każdy uczestnik otrzyma oryginalny pamiątkowy numer startowy,

Organizator zapewnia poczęstunek po biegu,

Uczestnicy w zależności od pozyskania dodatkowych funduszy, powiększających podstawowe finansowanie biegu – czyli wpisowe otrzymają pakiet startowy. Warunkiem otrzymania pakietu startowego jest zgłoszenie i wpłata do dnia 18.05.2014r. 

Organizator umożliwi uczestnikom pobranie ze strony http://f-time.pl/ indywidualnego dyplomu z biegu,

Podczas biegu będzie obecna karetka pogotowia,

Na trasie biegu organizator zapewni zimne i ciepłe napoje, słodycze i banany oraz umożliwi wystawienie własnych odżywek,

Organizator zapewnia bezpłatne noclegi w KS „Gwiazda” od 14 czerwca 2014 r. (sobota) do 15 czerwca 2014 r. (niedziela), udostępnione będą materace,

Organizator zapewnia depozyt rzeczy; przekazanie i odbiór rzeczy za okazaniem numeru startowego,

Przebieralnie, umywalki, wc i prysznice na terenie obiektu KS „Gwiazda”. Dostęp do tych urządzeń mocno ograniczony dla Pań,

Obiekt dysponuje:

PIĘTRO

– pomieszczenie jednoosobowe z umywalką i WC

PARTER

- dwie przebieralnie, damska i męska,

- POMIESZCZENIE WIELOOSOBOWE- natrysk z 7. stanowiskami, ogólnodostępny, zwyczajowo męski,

- POMIESZCZENIE WIELOOSOBOWE  - toaleta z trzema kabinami WC, dwoma umywalkami i dwoma pisuarami, ogólnodostępne, zwyczajowo męskie,

- POMIESZCZENIE JEDNOOSOBOWE – prysznic, umywalka i WC, tylko dla kobiet.

W okolicy START/META będą ubikacje TOY TOY


11. KLASYFIKACJE I NAGRODY

Klasyfikacja generalna kobiet i generalna mężczyzn na dystansie maratonu

11.05.14 - Klasyfikacja generalna na dystansie maratonu,

Zawodnicy w powyższej klasyfikacjii otrzymają nagrody rzeczowe/finansowe, ilość, forma i wartość/wysokość nagród będzie podana w osobnym regulaminie,

Klasyfikacja generalna kobiet i generalna mężczyzn na dystansie półmaratonu.

11.05.14 - Klasyfikacja generalna na dystansie półmaratonu.


12. INFORMACJE I KONTAKT

Informacje będą udostępnione na portalu POLSKIE Maratony.PL,

Wyniki będą podane na witrynie f-tim e,

Galeria zdjęć i relacja z imprezy będzie dostępna na portalu POLSKIE Maratony.PL

Kontakt z organizatorami:

POLSKIE Maratony.PL– poczta@polskiemaratony.pl, kom. 728 976 202 – dyrektor maratonu

KLUB SPORTOWY „Gwiazda” - ksgwiazda@interia.pl , telefon 52 3797801, kom. 517 495 683.


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w limicie czasu,

Wszystkich startujących obowiązuje podpisanie oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność,

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym zobowiązany jest poinformować zawodników przed biegiem,

W ewentualnych kwestiach spornych, określenie sposobu rozstrzygnięcia oraz ostateczna decyzja należy do organizatora.


Andrzej Derfert

dyrektor Nocnego Maratonu Kanału Bydgoskiego

Bydgoszcz, listopad 2013 r.