Bydgoszcz Fan Maraton "10 lat biegów nad KANAŁEM"

10 lat Biegów nad Kanałem

Jubileuszowy Bieg 

w ramach Bydgoszcz Fan Maraton

wspomnienie Dwumaratonu Bydgoskiego

50. maraton Edmunda Jastrzembskiego 

regulamin


1. CEL

Uczczenie i świętowanie jubileuszu 10 lat biegów na Kanałem Bydgoskim,

Popularyzacja biegów długodystansowych,

Promocja Miasta Bydgoszczy w Polsce i Europie,

Propagowanie walorów sportowo-rekreacyjnych terenów przyległych do Plant Bydgoskich, parku położonego wzdłuż unikatowego zabytku hydrotechniki, jakim jest Stary Kanał Bydgoski, najstarszej w Polsce, w pełni ukończonej drodze wodnej, która połączyła dorzecza Europy Zachodniej i Wschodniej,

Upowszechnianie rekreacji ruchowej i aktywnego wypoczynku – możliwość pokonania krótszego dystansu niż maraton


2. ORGANIZATOR

Grupa koleżeńska maratończyków z Bydgoszczy.


3. TERMIN I MIEJSCE. DYSTANS, POMIAR CZASU, LIMIT

Termin 25 lutego 2017r.  Start główny do maratonu o godzinie 08:00. Możliwy start wcześniejszy po poinformowaniu organizatora.

Starty do krótszych dystansów o dowolnych godzinach, tak aby zakończyć bieg o godz. 12:30.

Długość okrążenia 4,2195 km.

Pomiar czasu zawodnik prowadzi sam i podaje go, po zakończeniu biegu organizatorowi.

Limit czasowy biegu - 6 godzin.


4. BIURO ZAWODÓW - ZAPISY

Biuro zawodów czynne od godz. 06:45 w dniu zawodów – w namiocie w parku za budynkiem KS „Gwiazda”.

Obowiązkowa weryfikacja uczestników tak jak na wszystkich zawodach a więc podpisanie oświadczenia, pobranie numeru i pakietu startowego. Warunki wydania pakietu w pkt. 10.


5. TRASA

Trasa prowadzi alejkami parkowymi o nawierzchni szutrowo-asfaltowej (przewaga szutru), wokół Starego Kanału Bydgoskiego (długość okrążenia 4,2195 km),

Ukształtowanie terenu. START - 53,09 m n.p.m., połowa trasy przed nawrotem (mniej więcej na 1/4 pętli) - 49,62 m n.p.m., nawrót - 45,95 m n.p.m. Czyli do nawrotu biegniemy w "dół" a potem do startu pod "górkę".

Start w okolicy KS „Gwiazda” przy ul. Bronikowskiego w kierunku centrum, nawrót na śluzie przy ul. Wrocławskiej. Trasa pokrywa się z trasą Nocnego Maratonu Kanału Bydgoskiego i Dwumaratonu Bydgoskiego. Na nawrocie biegniemy górą na śluzie V przy ul. Czarna Droga!

Trasę najlepiej zobaczyć tu: http://www.dwumaraton.pl/strony/trasa.htm


6. UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia startu ukończą 18 lat,

Dopuszcza się uczestnictwo chodziarzy Nordic Walking,


7. UBEZPIECZENIE

Biegacze nie będą ubezpieczeni. Każdy uczestnik może indywidualnie ubezpieczyć się na własny koszt.


8. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia będą przyjmowane na portalu datasport. Link do zapisów:  http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2862

Możliwe zapisy w dniu zawodów pod warunkiem możliwości organizacyjnych i logistycznych po stronie organizatora.


9. WPISOWE

Wpisowe wynosi minimum 15 zł i jest płatne w biurze zawodów podczas weryfikacji. Możliwe i oczekiwane wpłaty wyższe!

 


10. ŚWIADCZENIA

Pierwszych 40 zapisanych zawodników (w terminie do 23.02 br. lub do wyczerpania pakietów) otrzyma numer startowy oraz pakiet startowy. W momencie zapisania się 40. osoby zapisy internetowe zostaną zamknięte.

Pozostali zawodnicy mogą liczyć na powyższe świadczenia w przypadku gdy pojawią się takie możliwości ze strony organizatora i potencjalnych sponsorów/darczyńców. W przypadku dostępności dodatkowych pakietów zawsze pierwszeństwo będą mieli maratończycy i półmaratończycy.

Punkt odżywczy będzie usytuowany w ogrzewanym namiocie i będzie oferować gorącą herbatę.

W namiocie będzie możliwe przebranie się i pozostawienie rzeczy. Będzie też możliwość przebrania się i pozostawienia rzeczy w wyznaczonym, zamykanym pomieszczeniu w budynku KS ”Gwiazda”.

Dla uczestników dostępna będzie jedna toaleta przenośna oraz natryski w budynku KS ”Gwiazda”.

Na zakończenie zawodów ok. godz. 12:30 organizator przewiduje poczęstunek w wymienionym wyżej namiocie.


11. KLASYFIKACJE I NAGRODY

Nie przewiduje się żadnych nagród. Bieg poprowadzony będzie w konwencji biegu koleżeńskiego a główny jego cel to celebracja i świętowanie jubileuszu 10 lat Biegów nad Kanałem Bydgoskim!

Przewiduje się jedną klasyfikację OPEN. Wyniki będą podane tutaj: http://polskiemaratony.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=734


12. INFORMACJE I KONTAKT

Informacje będą udostępnione na portalu http://polskiemaratony.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=734 : https://www.facebook.com/BYDGOSZCZ-FAN-MARATON-831971890227962/

Galeria zdjęć i relacja z imprezy będzie dostępna jak wyżej,

Kontakt z organizatorami:

poczta@polskiemaratony.pl,

Andrzej Derfert -  516 960 682,

mistrz Dominik Drygalski 667 648 155


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Każdy startujący uczestniczy w tych zawodach na własną odpowiedzialność, w przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych żadne roszczenia nie będą przysługiwały. Patrz pkt. 7

W ewentualnych kwestiach spornych, określenie sposobu rozstrzygnięcia sporu oraz ostateczna decyzja należy do organizatora.


Andrzej Derfert, dyrektor zawodów.

Bydgoszcz, luty 2017r.