07.07.2020.
Advertisement
REGULAMIN - Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego od 2007 r., edycja 15. - 2020 Drukuj Poleć znajomemu

  

Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego od 2007r. edycja piętnasta zdalna

I RUN AT NIGHT

  Night Marathon of the Bydgoski Canal since 2007 ● fifteenth edition remote


   English version of the Race Rules 

 

NOWY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 2 MAJA 2020R.

 

Istotne informacje

Proszę o milion zdjęć z Waszych zmagań, stworzymy piękną galerię jak pokonujemy to gie…

Osoby, które pokonają dystans w Bydgoszczy na trasie NOCNEGO zostaną specjalnie uhonorowani! Udokumentujcie to stosownymi zdjęciami lub odpowiedzcie na pytanie: co znajduje się pod jedną z ławeczek w miejscu startu?

1. CEL

Kontynuacja tradycji najstarszego, nieprzerwanie rozgrywanego nocnego maratonu w Polsce, Obecnie w formie biegów na odległość w formule korespondencyjnej,

Podtrzymanie kultowości imprezy, czyli gromadzenie na starcie w całej Polsce i Europie stałych uczestników, którzy są symbolem wartości, jaką niesie sport a w szczególności biegi maratońskie,

Krzewienie kultury fizycznej i sportu – możliwość pokonania krótszego dystansu niż maratoński

Popularyzacja biegów długodystansowych,

2. ORGANIZATOR

Portal biegowy – POLSKIE Maratony.PL

3. TERMIN I MIEJSCE

Z powodu niemożności odbycia zawodów w tradycyjnej formule jak to było dotychczas podczas czternastu edycji, z powodu epidemii, organizator postanawia.

3.1. Zawodnicy pokonają zadeklarowany dystans w swoim miejscu zamieszkania lub w innym dowolnym miejscu, bez konieczności przyjazdu do Bydgoszczy,

3.2. Termin odbycia biegu to przedział czasowy od 13.06.2020r. do 12.07.2020r.

3.3. Godzina startu pozostaje dowolna.

4. DYSTANS, POMIAR CZASU, LIMIT

Zawody będą rozgrywane na każdym dowolnie wybranym dystansie będącym wielokrotnością 1/10 dystansu maratonu.

 1/10 maratonu     4,2195km

 2/10 maratonu     8,439km

 3/10 maratonu   12,6585km

 4/10 maratonu   16,878km

 półmaraton

 6/10 maratonu   25,317km

 7/10 maratonu   29,5365km

 8/10 maratonu   33,756km

 9/10 maratonu   37,9755km

 maraton

Pomiaru czasu dokonuje sam zawodnik i jest zobowiązany do przekazania go organizatorowi w terminie do 31.07.2020r.

Do informacji z czasem zawodnika powinna być dołączona dokumentacja w postaci zrzutu (screen’u) śladu biegu z aplikacji sportowej lub zdjęcie zegarka z dystansem, czasem i datą lub gdy nie posiadamy takiego sprzętu inny dowód (np. poświadczenie osób biegnących razem, itp.)

Nie określa się limitu czasu na ukończenie biegu..

5. UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu startu mają ukończone 18 lat, czyli urodziły się 13.06.2002 lub wcześniej.

6. WPISOWE

Wpisowe za bieg, niezależnie od zadeklarowanego dystansu wynosi:

          75 zł – płatne do 12.06.2020r.

Wpłaty dokonane przed zamknięciem zapisów i pierwotnej decyzji o odwołaniu zawodów pozostają ważne.

Opłatę startową należy wnosić tylko i wyłącznie poprzez system płatności elektronicznej firmy dotpay, udostępniony podczas rejestracji. http://super-sport.com.pl

Opłata manipulacyjna za wpłatę on-line zawiera się w kwotach opłaty za bieg.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia do biegu. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.

Z dniem 12.06.2020 o godz. 23:59 zapisy i wpłaty zostaną zamknięte.

Wpłaty dokonane po 12.06.2020r. na konto organizatora nie będą w żadnym stopniu wiążące dla organizatora i nie będą podlegały zwrotowi.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, jednak podlega przeniesieniu na innego uczestnika biegu.

7. ŚWIADCZENIA

Osoby, które ukończą bieg i prześlą swój czas (patrz pkt. 4)  otrzymają medal, taki sam dla wszystkich dystansów czyli maratoński i koszulkę okolicznościową.

Dla zamiejscowych wysyłka pakietów pocztą. dla miejscowych odbiór własny w Klubie Sportowym Gwaizda w Bydgoszczy. Termin podamy na FB i na tej stronie. Będziemy też się starać skontaktować  telefonicznie z zawodnikami. Nastąpi to w drugiej połowie lipca, gdy 12.07 minie termin ukończenia biegu.

Każdy uczestnik otrzyma drogą elektroniczną do 12.06.2020r. pamiątkowy numer startowy do wydrukowania, zalaminowania lub umieszczenia w koszulce foliowej. Zdjęcia z takim numerem będą mile widziane.

8. KLASYFIKACJE

Po zakończonych zawodów i przyjmowania raportów z czasami organizator udostępni klasyfikację OPEN na witrynie super-sport.com.pl

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Przystąpienie do zawodów oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Maratonie lub na krótszym dystansie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Maratonie lub na krótszym dystansie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym zobowiązany jest poinformować zawodników w każdym momencie od ogłoszenia zapisów poprzez komunikat na witrynie http://www.polskiemaratony.pl/ i na profilu FB https://www.facebook.com/NocnyMaratonKanaluBydgoskiego/ , lub poinformować zawodników przed biegiem.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora „Nocnego Maratonu Kanału Bydgoskiego od 2007r.”

9.2. Poprzedni regulamin z dniem 02.05.2020r. traci ważność


Andrzej Derfert, dyrektor zawodów

Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego od 2007r. 15. edycja zdalna

Bydgoszcz, 02 maja 2020r.

 

REGULAMIN obowiazujący do marca 2020r. w momencie odwołania zawodów z powodu epidemii 2020r.

Istotne informacje

Podczas weryfikacji w biurze zawodów żadne upoważnienia na odbiór pakietu w czyimś imieniu NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE! Co oznacza, że pakiet będzie można odebrać tylko i wyłącznie osobiście! Biuro będzie zamknięte na pół godziny przed startem. W wyjątkowych przypadkach, organizator może - po wcześniejszym powiadomieniu przez zawodnika – dostarczyć chip i numer startowy na miejsce startu.

● Zawody rozgrywane są w paku miejskim o zróżnicowanej nawierzchni (szutr, asfalt, ziemia, piach). Mimo, że ubytki w nawierzchni i miejsca niebezpieczne są każdorazowo naprawiane trzeba liczyć się z nierównościami, naniesionymi kamykami, itp. niedogodnościami. Dodatkowo zawody prowadzone są po zmierzchu i w porze nocnej co dodatkowo sprzyja niebezpiecznym sytuacjom!

Posiadanie własnego oświetlenia w postaci „czołówki” lub innych akcesoriów JEST OBOWIĄZKOWE! trasa będzie oświetlona lampami parkowymi, jednak organizator nie bierze odpowiedzialności za awarie tego oświetlenia co miało miejsce podczas 14. Edycji!

Zabrania się uczestnictwa rowerzystów, rolkarzy, itp., np. jako pacemaker’ów na trasie maratońskiej podczas zawodów.

CHODZIARZE NORDIC WALKING BĘDĄ DOPUSZCZENI DO ZAWODÓW TYLKO I WYŁĄCZNIE Z KIJAMI POSIADAJĄCYMI WYRAŹNE ELEMENTY ODBLASKOWE!

 

1. CEL

Kontynuacja tradycji najstarszego, nieprzerwanie rozgrywanego nocnego maratonu w Polsce,

Podtrzymanie kultowości imprezy, czyli gromadzenie na starcie stałych uczestników, którzy są symbolem wartości, jaką niesie sport a w szczególności biegi maratońskie,

Promocja Miasta Bydgoszczy w Polsce, Europie i na świecie,

Propagowanie walorów sportowo-rekreacyjnych Plant Bydgoskich, parku położonego wzdłuż unikatowego zabytku hydrotechniki, jakim jest Stary Kanał Bydgoski, najstarszej w Polsce, w pełni ukończonej drodze wodnej, która połączyła dorzecza Europy Zachodniej i Wschodniej,

Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa w unikalnej scenerii - nocą,

Krzewienie kultury fizycznej i sportu – możliwość pokonania krótszego dystansu niż maratoński

Popularyzacja biegów długodystansowych,


2. ORGANIZATORZY

Portal biegowy – POLSKIE Maratony.PL ,

Klub Sportowy „Gwiazda” Bydgoszcz, rok założenia 1920


 

3. TERMIN I MIEJSCE

13 czerwca 2020 r. (sobota) - start biegu o godzinie 21:00,

14 czerwca 2020 r. (niedziela) – wyłączenie pomiaru czasu o godzinie 03.00,

Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 45, biuro zawodów - KS „Gwiazda”, ul. Bronikowskiego 45


4. TRASA

Trasa prowadzi alejkami parkowymi o nawierzchni szutrowo-asfaltowej (przewaga szutru), wokół Starego Kanału Bydgoskiego. Długość okrążenia wynosi 4,2195 km, czyli dokładnie 1/10 dystansu maratońskiego. Trasa oświetlona lampami parkowymi.

Ukształtowanie terenu. START/META - 53,09 m n.p.m., połowa trasy przed nawrotem (mniej więcej na 1/4 pętli) - 49,62 m n.p.m., nawrót - 45,95 m n.p.m. Czyli do nawrotu biegniemy w "dół" a potem do startu pod "górkę". Różnica poziomów to raptem 7,14m na odcinku ok. 2km.

Start w okolicy KS „Gwiazda” przy ul. Bronikowskiego w kierunku centrum, nawrót na IV Śluzie przy ul. Wrocławskiej. Trasę można zobaczyć tutaj TRASA


5. DYSTANS, POMIAR CZASU, LIMIT

Zawody będą rozgrywane na każdym dowolnie wybranym dystansie będącym wielokrotnością 1/10 dystansu maratonu. Ukończenie biegu na innym - niż zadeklarowanym - dystansie jest dopuszczalne i nie skutkuje niesklasyfikowaniem w zawodach.

Taką zmianę dystansu trzeba zgłosić w biurze zawodów podczas weryfikacji a najpóźniej po zakończeniu biegu!

 1/10 maratonu     4,2195km

 2/10 maratonu     8,439km

 3/10 maratonu   12,6585km

 4/10 maratonu   16,878km

 półmaraton

 6/10 maratonu   25,317km

 7/10 maratonu   29,5365km

 8/10 maratonu   33,756km

 9/10 maratonu   37,9755km

 maraton

Pomiar czasu – elektroniczny za pomocą chip’ów  zwrotnych mocowanych do obuwia biegacza. Wymagany jest zwrot chipa na mecie!!!

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej lub spodenek. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.

Numer startowy jest unikalny i pamiątkowy a po biegu jest własnością uczestnika,

Limit czasu dla wszystkich dystansów wynosi 6 godzin,

Zawodnicy kończący okrążenie po upływie limitu czasu zobowiązani są do przerwania biegu.


6. UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu startu mają ukończone 18 lat, czyli urodziły się 13.06.2002 lub wcześniej.

Dopuszcza się uczestnictwo chodziarzy Nordic Walking i piechurów.
CHODZIARZE NORDIC WALKING BĘDĄ DOPUSZCZENI DO ZAWODÓW TYLKO I WYŁĄCZNIE Z KIJAMI POSIADAJĄCYMI WYRAŹNE ELEMENTY ODBLASKOWE!

Do biegu zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które w wyznaczonym terminie dokonały zgłoszenia i opłaciły wpisowe oraz zostały zweryfikowane w biurze zawodów.


7. UBEZPIECZENIE

Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania będzie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie grupowego ubezpieczenia NNW w zakresie obejmującym w szczególności:

·        Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku

·        Świadczenie z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Uczestnik ma prawo wglądu do umowy ubezpieczenia oraz właściwych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które udostępnione będą w biurze zawodów.

Każdy uczestnik może indywidualnie ubezpieczyć się w szerszym - niż opisany powyżej - zakresie na własny koszt.


8. ZGŁOSZENIA, WERYFIKACJA

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie ze strony http://super-sport.com.pl do dnia 24.05.2020r.

Z dniem 24.05.2020 o godz. 23:59 lista zostanie zamknięta.

Wysyłając formularz, zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizatorów oraz wyraża zgodę na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Zgłaszający udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach wykorzystania, w tym w szczególności, zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach utrwalonego wizerunku, emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych utrwalonego wizerunku,

Wysyłając formularz on-line i/lub podpisanie „Karty Zgłoszenia” w formie papierowej w biurze zawodów, zgłaszający akceptuje ten regulamin,

Obowiązkowa weryfikacja zawodników w biurze KS „Gwiazda” będzie możliwa 13 czerwca 2020 r. (sobota) w godzinach od 16.00 do 20.30. Obowiązuje posiadanie dowodu tożsamości.


9. WPISOWE

Wpisowe za bieg, niezależnie od zadeklarowanego dystansu wynosi:

          60 zł – płatne do 30.11.2019r.

          75 zł – płatne do 29.02.2020r.

          90 zł – płatne do 24.05.2020r.

Opłatę startową należy wnosić tylko i wyłącznie poprzez system płatności elektronicznej firmy dotpay, udostępniony podczas rejestracji. http://super-sport.com.pl

Opłata manipulacyjna za wpłatę on-line zawiera się w kwotach opłaty za bieg.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia do biegu. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.

Z dniem 24.05.2020 wpłaty zostają zamknięte. Organizator w dniu zawodów będzie posiadał pewną ilość pakietów startowych i wyda je chętnym do udziału w zawodach za opłatą w kwocie 120 zł, płatne gotówką w biurze zawodów.

Wpłaty dokonane po 24.05.2020r. na konto organizatora nie będą w żadnym stopniu wiążące dla organizatora i nie będą podlegały zwrotowi.

Przez pakiet startowy rozumiemy medal i inne ewentualne upominki i koszulkę uzależnione od budżetu imprezy, 

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, jednak podlega przeniesieniu na innego uczestnika biegu.


10. ŚWIADCZENIA

Osoby, które ukończą bieg otrzymają medal, taki sam dla wszystkich dystansów czyli maratoński.

Każdy uczestnik, zgłoszony i opłacony do 24.05.2020r, ma zagwarantowany pakiet startowy,

Każdy uczestnik otrzyma oryginalny pamiątkowy numer startowy,

Organizator zapewnia poczęstunek po biegu,

Organizator umożliwi uczestnikom pobranie ze strony http://super-sport.com.pl iindywidualnego dyplomu z biegu,

Podczas biegu będzie obecna karetka pogotowia.

Aby ją przywołać dzwonimy i podajemy  dokładną lokalizację zdarzenia, numer telefonu do ratownika medycznego w karetce będzie nadrukowany na numerze startowym.

Trasę biegu będzie monitorował również mobilny ratownik medyczny. 

Na trasie biegu organizator zapewni zimne i ciepłe napoje, słodycze i banany oraz umożliwi wystawienie własnych odżywek,

Organizator zapewnia bezpłatne noclegi w KS „Gwiazda” od 13 czerwca 2020 r. (sobota) do 14 czerwca 2020 r. (niedziela), udostępnione będą materace,

Organizator zapewnia depozyt rzeczy; przekazanie i odbiór rzeczy za okazaniem numeru startowego. Za rzeczy nie oddane do depozytu organizator nie odpowiada.

Przebieralnie, umywalki, wc i prysznice na terenie obiektu KS „Gwiazda”.

W okolicy START/META będą dostępne toalety przenośne.

11. KLASYFIKACJE, NAGRODY

Podczas biegu będzie prowadzona  klasyfikacja OPEN,

W pierwszej kolejności sklasyfikowani zostaną zawodnicy, którzy ukończą maraton (42.195km.) – dalsza klasyfikacja według przebiegniętego dystansu.

Zawodniczka i zawodnik za pierwsze miejsce w maratonie (bieg) otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody dla kobiet i mężczyzn za drugie i trzecie miejsca w maratonie (bieg) będą uzależnione od budżetu imprezy i nie są gwarantowane.


12. INFORMACJE I KONTAKT

Informacje będą udostępnione na portalu POLSKIE Maratony.PL ,

Wyniki będą podane na witrynie super-sport.com.pl

Galeria zdjęć i relacja z imprezy będzie dostępna na portalu POLSKIE Maratony.PL,

Kontakt z organizatorami:

POLSKIE Maratony.PLpoczta@polskiemaratony.pl - kom. 516 960 682 – dyrektor maratonu

KLUB SPORTOWY „Gwiazda” - biuro@ksgwiazda.pl - telefon 52 3797801, kom. 517 495 683.


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line i/lub podpisanie „Karta Zgłoszenia” w formie papierowej w biurze zawodów oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Maratonie lub na krótszym dystansie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Maratonie lub na krótszym dystansie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w limicie czasu,

Wszystkich startujących obowiązuje podpisanie oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność,

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym zobowiązany jest poinformować zawodników w każdym momencie od ogłoszenia zapisów poprzez komunikat na witrynie http://www.polskiemaratony.pl/ i na profilu FB https://www.facebook.com/NocnyMaratonKanaluBydgoskiego/ , lub poinformować zawodników przed biegiem.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora „Nocnego Maratonu Kanału Bydgoskiego od 2007r.”


Andrzej Derfert, dyrektor zawodów

Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego od 2007r. 15. edycja

Bydgoszcz, 14 października 2019r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside